”Hvis vi ville skabe en virksomhed, hvor alle lignede hinanden kompetencemæssigt, behøvede vi ikke gøre så meget. Men det vil vi ikke. Tværtimod skal vi som rådgivervirksomhed spejle den diversitet, vi ser hos vores kunder”, fortæller Martin Søegaard, Managing Partner hos Deloitte Consulting i Norden.

Foto: Deloitte
16.06.21 MR Nyheder

Rådgivervirksomheder skal afspejle kundernes diversitet

Hvordan kan ledelsen i rådgivervirksomheder arbejde strategisk med unconscious bias blandt sine ansatte? Bliv inspireret af Managing Partner hos Deloitte Consulting i Norden, Martin Søegaards vigtigste erfaringer på området.

Hjernens ubevidste fordomme, også kaldet unconscious bias, kan være en stor udfordring for kønsbalancen i virksomheder, fordi vi – også uden at vide det – kommer til at forskelsbehandle, f.eks. i forbindelse med rekruttering, opgavefordeling eller forfremmelse.

Hos Deloitte har ledelsen gjort kønsbalance på alle niveauer af virksomheden til et af de vigtigste must-win battles. For at lykkes med dette, skal alle ledere og alle med ansvar for rekruttering derfor arbejde med deres ubevidste fordomme på arbejdspladsen.

”Vi har længe været opmærksomme på, at vores rekruttering var for smal. Vi var simpelthen nødt til at tage livtag med nogle af de grundlæggende antagelser, der ubevidst styrede vores beslutninger,” fortæller Martin Søegaard.

Forskningen taler sit tydelige sprog

Det er udbredt at have både bevidste og ubevidste fordomme i vores forventninger til adfærd og kvalifikationer hos henholdsvis kvinder og mænd på arbejdspladsen.

Forskning viser blandt andet, at kvinders CV’er bliver vurderet ringere alene på baggrund af køn, og at kvindelige ledere systematisk bliver vurderet som mindre kompetente end mandlige ledere (forskning fra Sara Louise Muhrs bog ”Ledelse af køn”).

15 anbefalinger fra virksomhed til virksomhed

Træning i at se egne ubevidste bias er derfor også et af forslagene i inspirationskataloget ”Sådan får vi flere kvinder i konsulentbranchen – og får dem til at blive”, som en arbejdsgruppe af repræsentanter fra branchen, heriblandt Deloitte, har arbejdet på gennem det seneste år.

Udover unconscious bias-træning indeholder kataloget 14 andre initiativer under overskrifterne Ledelse, Rekruttering, Fastholdelse og Forfremmelse, der skal være med til at forbedre kønsbalancen i rådgiverbranchen.

Deloittes tre vigtigste erfaringer med unconscious bias

Udover at Deloitte har fokus på at sætte konkrete mål for rekrutteringen og at sammensætte et mangfoldigt rekrutteringsteam, deler Martin Søegaard her Deloittes vigtigste erfaringer fra arbejdet med unconscious bias hos de ansatte:

1. Gør det ubevidste bevidst: Det var Carl Jung, der engang sagde, at med mindre man gør det ubevidste bevidst, vil det styre ens liv, og man vil kalde det skæbnen. Det er i den grad sandt, når det gælder unconscious bias. At identificere ubevidste antagelser, tale om dem og dermed få dem op til overfladen er første skridt på vejen til at ændre dem.

2. Øg objektiviteten af kriterier: Giv ledere og medarbejdere med rekrutteringsansvar en bedre værktøjskasse til at arbejde med egne ubevidste antagelser. Hjælp arbejdet på vej ved at opstille objektive kriterier for vurdering af ansøgere frem for blot at sammenligne dem med hinanden.

3. Anerkend, at det kræver en ekstra indsats: Det ER lettere at rekruttere eller forfremme en medarbejder, der ligner en selv, fordi man nogenlunde ved, hvad man får. At øge diversiteten kræver derfor et aktivt valg om at slå autopiloten fra. Det kræver også en vilje og en vedholdenhed at se ud over indgroede stereotyper og samtidig åbne sit sind for noget nyt.

Relateret indhold