19.06.20 MR Nyheder

MR i dialog om SKI’s managementkonsulentaftale

SKI har netop offentliggjort rammeaftalen for managementkonsulentydelser 17.13. Genudbuddet af aftalen stemte på flere punkter ikke overens med Managementrådgivernes principper for SKI’s aftaler på managementkonsulentområdet.

Især er MR utilfreds med kravet til omsætning i prækvalifikationen. Dette krav var formuleret, så højere omsætning giver højere point (op til en vis grænse). MR anbefaler, at dette krav i stedet er et minimumskrav.

MR har været i dialog om dette med blandt andet Økonomistyrelsen, KL, Erhvervsministeriet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og SKI og anmodet om, at dette udbudsdesign ikke gentages ved andre udbud af større rammeaftaler.

MR er derudover løbende i dialog med SKI om, at de ikke bør markedsføre deres rammeaftaler til køb af mindre opgaver under EU’s tærskelværdier. Det skyldes Udbudslovens bedre muligheder for på enkle måder at købe mindre opgaver.

Kathrine Berge
Skrevet af:

Kathrine Berge