Formular

Indberet et problem

Nedrivningssektionen kæmper for ens og lovlig nedrivning & miljøsanering i hele Danmark. Der foregår meget ulovlig og farlig nedrivning i Danmark. Bl.a. bliver kun ca. 40 % af det byggeaffald, som skal anmeldes til kommunen rent faktisk anmeldt.

Indberet et problem

Du kan anonymet indberette, hvis du har kendskab til et problem. Det kan bl.a. være:

Støvende arbejde, hvor støvet spreder sig til omgivelserne
Asbestarbejde, der udføres uden masker eller med de forkerte masker
Sandblæsningsarbejde, der ikke er ordentligt afgrænset – f.eks. med etableret undertryk i sluser
Byggeaffald der er kørt ud i naturen – f.eks. for at forstærke en mark- eller skovvej
At et hus bliver revet ned som aften eller weekendarbejde og derfor måske ikke er blevet anmeldt til kommunen (nedrives uden nedrivningstilladelse fra kommunen)
At et hus bliver revet ned uden skiltning om hvem der udfører arbejdet
Containere med blandet/usorteret byggeaffald enten på pladsen eller under bortkørsel
Osv.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt

Oplysningerne går til kun én medarbejder i DI (Mads. P. Gede), som har tavshedspligt. Den som indrapporterer skal evt. gives mulighed for ikke at efterlade kontaktinformationer, men oplyses om, at det vil gavne den videre proces, da vi som hovedregel vil have uddybende spørgsmål. Uden svar på disse spørgsmål vil det ofte være svært at tage sagen op. Og naturligvis at melde tilbage til anmelderen.