15.03.22 SBA Nyheder

Rengøring i metro og letbaner

Rengøring i metro og letbaner

Serviceoverenskomsten – ny organisationsaftale
Servicemedarbejdere skal pr. 1. marts 2022 have et arbejdsbestemt tillæg på 7,00 kr. pr. præsteret time for rengøring i metro / letbaner. Herudover gælder de almindelige regler i Serviceoverenskomsten.

Overgangsordning
Virksomheder med igangværende kontrakter kan fortsætte med aflønning uden timetillæg indtil kontrakts ophør. Tilsvarende gælder, hvis optioner udnyttes til forlængelse af igangværende kontrakter.

Virksomheder er endvidere undtaget fra at betale timelægget på 7,00 kr. i forbindelse med konkrete (private og offentlige) udbud, hvor der pr. 1. marts 2022 enten af 1) søgt om prækvalifikation eller 2) er afgivet tilbud.

Baggrund
DI og 3F Privat Service, Hotel og Restauration har indgået organisationsaftale om timetillægget i forlængelse af, at forbundet har varslet en faglig voldgift imod DI. 3F Privat Service mente, at rengøring af metro / letbaner var omfattet af særbestemmelser for togservice hvorimod DI mente, at serviceydelsen var omfattet af de almindelige bestemmelser.

Faglig voldgift er erstattet af organisationsaftalen. Timelægget indskrives i Serviceoverenskomsten ved den kommende renskrivning i forbindelse med OK2023.

Relateret indhold