Insta 800

Hvornår er der gjort ordentligt rent? Det spørgsmål har til alle tider været et diskussionspunkt mellem kunde og rengøringsselskab. Den nordiske standard til bedømmelse af rengøringskvalitet giver svaret.

En ensartet rengøringskvalitet med INSTA 800

Standarden er udviklet i et samarbejde mellem en række rengøringsselskaber, arbejdsgiverforeninger og fagforeninger i Danmark, Sverige og Norge. Standarden sikrer, at kunde og rengøringsleverandør taler samme sprog.

Rekvirer den nyrevideret standard for 779 kr.

Rekvirere standarden ved at sende en mail til: dssalg@ds.dk eller ring til DS salgsafdeling tlf.: 39 96 61 31 –  og med angivelse af, om de ønsker standarden tilsendt som hardcopy eller pdf – og følgende kundeoplysninger:

Informationsmaterialer vedrørende standarden

SBA har udviklet en række informationsmaterialer og værktøjer, der letter brugen af standarden. Medlemmer af SBA har adgang til disse via SBA-Net.

Kurser i brugen af INSTA800

Oprust dine ansatte i den nye reviderede udgave af INSTA 800. Find de næste kurser i 2018 i INSTA 800 her www.gladconsulting.com/insta800-kursus/

Planlægningsværktøjet Jonathan Clean

I samarbejde med SBA og vor norske søsterorganisation NHO har den norske It-virksomhed Datec udviklet et kalkulations- og planlægningsværktøj; Jonathan Clean, der kan håndtere såvel programmeret – og frekvensrengøring som rengøring efter INSTA 800.


Link til DATEC's hjemmeside: www.datec.no/