Tilladelse

Hav tilladelserne i orden

Du skal have styr på dine medarbejderes opholds- og arbejdstilladelse, for at din virksomhed kan overholde reglerne og undgå bøder. Læs her, hvordan du overholder reglerne.

Inden du ansætter en udlænding fra et tredjeland, er det vigtigt, at du har set ansøgerens pas for at få vished om personens statsborgerskab. Ansætter du en person med et statsborgerskab fra et EU land, Norden eller Schweiz, skal vedkommende ikke have en opholds- og arbejdstilladelse. Personen skal dog registrere sig ved Statsforvaltningen, hvis der skal arbejdes over tre måneder.

Her skal du være opmærksom
En medarbejder, der kommer fra et tredjeland uden for Norden, EU eller Schweiz, skal have et opholdskort. Et opholdskort kan være begrænset til kun at gælde for en bestemt type arbejde, for en bestemt virksomhed - eller for et bestemt antal timer om ugen, når det er en studerende.
Du bør spørge til personens statsborgerskab og ikke nationalitet, da det kan udgøre en forskelsbehandling. Stil spørgsmål på dansk, hvis der står i passet, at vedkommende er dansk statsborger. På den måde kan du sikre, at det ikke er et falsk pas, da en person med dansk pas skal have bestået en sprogtest.

Tjek opholdskortet
Det er kun en dansk arbejdstilladelse, der giver ret til at arbejde i Danmark. Derfor er det vigtigt, når du ansætter en ny medarbejder fra et land uden for EU, Norden eller Schweiz, at du beder om at få fremvist opholdskort eller pas med opholdssticker (klistermærker).
På opholdskortet eller stickeren i passet kan du se, om personen har ret til at arbejde i Danmark, og om der er nogle begrænsninger i tilladelsen. Det er vigtigt at tjekke, at tilladelsen dækker det arbejde, som medarbejdere skal udføre.

Vær opmærksom på, at tilladelsen kan have begrænsninger, fx må studerende fra og med 1. januar 2015 højst arbejde 20 timer om ugen i gennemsnit over et år (dog fuld tid i sommerferien).

Når du tjekker opholdskortet, skal du se efter:

  • Er det udstedt i Danmark?
  • Er medarbejderen identisk med den person, der er på billedet?
  • Er start og udløbsdato gyldig?
  • Giver kortet ret til, at personen må arbejde i din virksomhed?