Billede fra workshop afholdt mellem Bestyrelsen og regionsuvalgene i Træsektionen i januar 2024.

02.05.24 Træsektionen Nyheder

Bestyrelsen og Regionsudvalg Sjælland og Lolland & Falster mødes

Træsektionens ni regionsudvalg repræsenterer Nordjylland, Østjylland, Midt- og Vestjylland, Sydjylland, Fyn, Sjælland og Lolland & Falster, Nordsjælland , Hovedstaden og Bornholm på aktiv vis. Den 2. maj afholdt Træsektionen et bestyrelsesmøde samt et møde med Regionsudvalget for Sjælland og Lolland & Falster.

Træsektionen er til stede over hele landet gennem vores ni regionsudvalg. Formålet med Træsektionens regionsudvalg er at skabe faglig sparring på lokalt niveau.

Den 2. maj afholdt Træsektionens bestyrelse et møde sammen med Regionsudvalget på Sjælland og Lolland & Falster, hvor fokus var på samarbejde og strategi.

Mødet gav mulighed for at drøfte Træsektionens ambition om at styrke samarbejdet med regionerne, da vi er overbeviste om, at et stærkt regionalt samarbejde er en vigtig prioritering og en forudsætning for sektionen.

Du kan læse mere om Træsektionens Regionsudvalg og hvem der er repræsenteret her. 

Workshop om fremtiden

I januar 2024 afholdt Træsektionens bestyrelse sammen med alle regionsformændene en workshop i Middelfart, hvor der blev sat fokus på, hvad der gør det attraktivt at være medlem af Træsektionen, samt hvordan vi kan udvikle regionernes rolle i Træsektionen.

På workshoppen modtog bestyrelsen og Træsektionen mange gode inputs og overvejelser omkring de muligheder og udfordringer, der opleves, både i samarbejdet mellem Træsektionen og regionerne, og i forhold til hverdagens udfordringer, som der er i en håndværks- og tømrervirksomhed.

Disse diskussioner og tilbagemeldinger er nu blevet drøftet  bestyrelsesmøde og regionsudvalgsmøde, som vi afholdt i sidste uge. Her blev det besluttet at arbejde videre med  de identificerede fokusområder.

Træsektionens bestyrelse arbejder derfor intensivt på at udvikle nye og forbedrede medlemstilbud, der kan hjælpe virksomhederne i hverdagen. Her er særligt administrative byrder og krav til dokumentation en udfordring. Som et led i dette har Træsektionen allerede indgået flere samarbejder, som kan lette arbejdet med dokumentations- og andre krav, og der er flere er på vej. 

Læs mere om Træsektionens medlemstilbud her.

Lokal forankring i regionsudvalgene

Et vigtigt emne, der blev drøftet, var manglende klarhed omkring regionsudvalgenes rolle. Dette har Træsektionen og bestyrelsen taget til efterretning, og der vil blive arbejdet på at styrke regionsudvalgene, da de er Træsektionens lokale forankring.

Det er i den forbindelse blandt andet regionsudvalgenes opgave at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker lokalt, og være Træsektionens lokale forankring til vores mange medlemmer og potentielle medlemmer

Bestyrelsen prioriterer arbejdet med at styrke regionerne, og det næste skridt er at fremme klarheden omkring regionsudvalgenes roller. Bestyrelsen vil komme et oplæg til regioner i løbet af 3. kvartal 2024

Vi opfordrer alle medlemmer til at fortsætte med at deltage aktivt i regionsudvalgenes arbejde. Dette er en god mulighed for at bidrage til Træsektionens regionale udvikling og for at sikre, at vi forbliver relevante på landsplan for både medlemmer og potentielle medlemmer. 

Relateret indhold