VKH’s medlemmer har mange fordele

Der er mange fordele ved at melde sig ind i VKH, hvis du kan se din virksomhed afspejlet i VKH’s værdigrundlag og medlemskreds. Din virksomhed træder med et medlemskab ind i et grønt fællesskab med en gruppe virksomheder, der går forrest i forhold til sundhed og miljø, ligesom du får adgang til de fordele, som et medlemskab af DI giver.

 1. Netværk

  Din virksomheds ledere og medarbejdere får adgang til et unikt og aktivt netværk med ligesindede virksomhedsledere, frontløbere og eksperter. Fokus er på videndeling om udfordringer, lovgivning og mærker samt afklaring af fælles holdninger. Netværkene mødes både fysisk og har adgang til skriftlige platforme. Netværket mødes ca. 2 gange årligt. Som medlem af VKH har man ligeledes adgang til en række brancherelevante netværk herunder DI’s Keminetværk, Netværk for Cirkulær Økonomi og Miljøchefforum. Desuden er VKH medlem af Miljøstyrelsens Biocidpanel, Dialogforum for Kosmetikbranchen, Allergiforum og Kosmetikrådet.

 2. Indflydelse

  Medlemskab af VKH giver indflydelse. Vi er tæt på beslutningsprocesserne og er i direkte dialog med embedsfolk og politikere i både Danmark og EU, ligesom vi er høringspart på ny lovgivning og bidrager til at udvikle de anerkendte miljø- og allergimærker. Vi tilbyder professionel interessevaretagelse overfor myndigheder, certificerende organisationer, forskningsinstitutter og branche- og fagforeninger, som VKH’s aktive bestyrelse og sekretariat samt DI står for
 3. Viden

  VKH tilbyder din virksomhed adgang til specifik viden og rådgivning omkring lovgivning og miljø- og allergimærker. VKH sidder med opdateret viden om tendenser, lovgivning, miljø- og allergimærker og aktuelle sager, som du får direkte adgang til med et medlemskab.
   
 4. Grønt fællesskab

  Som medlem af VKH indgår du i et grønt fællesskab, hvor fokus er på det, der gør en forskel. VKH går forrest ift. miljø og sundhed, for stærkere mærker og færre tilsætningsstoffer og arbejder aktivt for gode rammevilkår for produktion i Danmark.
 5. Medlem af DI

  Som medlem af VKH er du også medlem af DI. Dermed får du adgang til personalejuridisk rådgivning og bistand, samt service indenfor internationale aktiviteter, produktivitet, kompetenceudvikling og meget andet.