Om VKH

Brancheforeningen VKH er en sammenslutning af danske producenter og distributører af vaske-, kosmetik- og husholdningsprodukter. Vi er en del af DI og giver adgang til et markedsledende netværk af producenter med en stærk miljø- og sundhedsprofil.

Vores vision

VKH og medlemmerne skal til stadighed være kendt som dem, der går forrest med udfasning af unødvendige ingredienser og tilsætningsstoffer, styrkede allergi- og miljømærker og konkurrencedygtige vilkår for produktion i Danmark. Vi fremmer sundhed og miljø og vil være kendt som et kvalitetsstempel for personlig pleje, vask og rengøring.

Viden, samarbejde og fremdrift

VKH er en brancheforening under DI og varetager medlemmernes interesser med tyngde og professionalisme såvel i Danmark som i EU.

Vi arbejder for et konkurrencepræget marked, hvor det ikke er laveste fællesnævner, der bestemmer. Vi arbejder aktivt for bæredygtighed, sundhed og miljø – og for gunstige produktionsvilkår i Danmark.

Det gør vi ved at:

• Udfase unødvendige eller problematiske stoffer, før det bliver lovkrav eller krævet af miljø- og allergimærkerne
• Bidrage til at udvikle og styrke miljø- og allergimærker som Svanemærket, Asthma Allergy Nordic og Allergy Certified.
• Tale branchens sag overfor politikere og embedsfolk i Danmark og i EU.
• Bidrage med høringssvar omkring ny lovgivning og nye standarder.
• Arbejde for mere bæredygtige emballager – herunder gennem øget brug af genanvendt plast
• Deltage i den offentlige debat, så vores budskaber om bæredygtighed, udfasning af problemstoffer og fokus på allergi og miljø har en stærk stemme i offentligheden og i medierne.
• Indsamle, formidle og dele viden.

Vi samarbejder med andre brancheforeninger i DI og arbejder desuden tæt sammen med DI som samlet organisation på europæisk niveau.

VKH gør en forskel

VKH er en organisation, der bliver lyttet til. Det er vi, fordi vi er seriøse og troværdige, og fordi vi mener indsatsen for sundhed, miljø og allergi alvorligt.

Vi er for det meste foran med miljø- og allergitiltag, og derfor er vi med om bordet, når de danske, nordiske og europæiske miljø- og allergimærker som Svanemærket, EU-blomsten, Ecocert, Asthma Allergy Nordic og Allergy Certified skal udvikles og opdateres.

Vi er også med på råd, når nye regler udformes – i Danmark og I EU. Og det er ingen hemmelighed, at vores stemme som regel er den, der taler for skrappere krav og hurtigere udfasning af problematiske stoffer.

Vi gør også en forskel, når det nogle gange sker, at branchen og virksomhederne hænges urimeligt ud. Så bidrager vi med viden og med nuancering af de ofte komplekse sager om indhold og effekt af vaske-, kosmetik- og plejeprodukter.

VKH gør en forskel. For medlemmerne, for produktionsvilkårene i Danmark og for sundheden og miljøet.