Om VKH

Brancheforeningen VKH er en sammenslutning af danske producenter og distributører af vaske-, kosmetik- og husholdningsprodukter. Vi er en del af DI og giver adgang til et markedsledende netværk af producenter med en stærk miljø- og sundhedsprofil.

Vores vision

Vi vil være kendt som kvalitetsstempel for personlig pleje, vask og rengøring. Vi vil til stadighed fremme sundhed og miljø og skabe en stærk og konkurrencedygtig branche.

Hvem er vi?

Brancheforeningen Dansk Vask,- Kosmetik og Husholdningsindustri varetager medlemmernes branchemæssige interesser i Danmark og internationalt. Vi er:

  • leverandør af den nyeste viden fra ind - og udland om brancherelevant lovgivning navnlig på kosmetik- og detergentområdet, samt bredere inden for kemi, miljø og arbejdsmiljø
  • høringspart ved brancherelevante lovgivningsarbejder, ajourføring af miljø- og allergimærker, standarder m.v.
  • talerør for branchen overfor politikere og embedsmænd både i Danmark og i EU
  • tilvejebringer af netværk af relevans for branchens politiske arbejde og virksomhedernes vilkår i Danmark
  • deltager i de aktuelle politiske debatter og giver derved branchen en fælles stemme i offentligheden og medierne

I VKH samler vi medlemsvirksomhedernes ekspertiser og erfaringer. Vi deler viden og samarbejder om de udfordringer, der giver mening.  Vi er en del af et voksende fællesskab, som indeholder brancheforeninger som Danmarks Farve-  og Limindustri, Emballageindustrien, Plastindustrien samt Procesindustrien. Vi trækker på en ekspertise fra politiske afdelinger i Dansk Industri. Visionen er at dele viden og samarbejde om de udfordringer, der giver mening.