VKH

VKH Netværksmøde

VKH inviterer alle medlemmer til Netværksmøde d. 2. november 2023

Dagsorden

Dato:     Torsdag d. 2. november 2023

Kl.:         10.00 – 16.00

Sted:     Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense 

______________________________________________________________________

1. Velkomst

Gennemgang af programmet og velkommen.

2. Designguide – GENBRUG OG GENANVENDELSE af plastemballager til de private forbrugere v. Christina Busk, Plastindustrien

Christina vil fortælle om revisionen af designguiden, herunder hvad Plastindustrien ser som de største udfordringer i forhold til genbrug og genanvendelse af plastemballager fremadrettet.

Vi tager en drøftelse i netværket i forhold til, hvilke udfordringer som branchen står overfor - er der eksempelvis genanvendt plast nok i den rette kvalitet og pris og, hvad har branchen brug for fremadrettet?

3. COOP’s emballageindsats og -strategi v. Adam Engberg Johannsen, COOP

Adam vil udover COOP’s emballageindsats og -strategi også komme ind på COOP’s generelle bæredygtighedsindsats. 

 

Frokost

 

4. Udvikling i kemikaliereguleringen i EU – betydning for VKH’s medlemmer v. Helle Westphal, DI

Helle vil have fokus på REACH og CLP men også produktregulering - kosmetik og detergenter.

Vi tager en drøftelse i netværket i forhold til konsekvenser og hvilke udfordringer som branchen står overfor.

 

Pause

 

5. Orientering fra VKH sekretariatet v. Kitt Bell Andersen

Sekretariatet vil orientere om nogle af de centrale dagsordener i DK og i EU, som VKH skal være opmærksom på. Vi kommer bl.a. rundt om kommende afrapporteringskrav i forhold til bæredygtighed, producentansvar for emballage og miljøgraduering. Derudover vender vi VKH på LinkedIn.

6. Opsamling på dagen, eventuelt og næste netværksmøde

Med venlig hilsen

Kitt Bell Andersen

Relateret indhold