01.09.21 DI Pressemeddelelse

Kommunal erhvervsvenlighed: Større forskel på øst og vest end nogensinde

Erhvervsvilkårene i kommunerne er centrale for at sikre Danmarks de bedste vækstvilkår. Men forskellen på erhvervsvenligheden i Øst- og Vestdanmark er i år er større end nogensinde. Der er tilmed stor forskel på tilfredsheden hos de store og små virksomheder, så der er altså en klar skævvridning i den danske erhvervsvenlighed. Det viser DI’s nye undersøgelse Lokal Erhvervsvenlighed 2021.

Gennem de 11 år, DI har undersøgt de lokale erhvervsvilkår er virksomhederne overordnede tilfredshed med kommunerne steget, men undersøgelsen i år viser, at de små virksomheder er markant mindre tilfredse med kommunerne end de store. Tilfredsheden stiger med virksomhedsstørrelsen. Blandt de store virksomheder med over 100 ansatte angiver 76 procent af virksomhedslederne sig som ”meget tilfreds” eller ”tilfreds”, mens dette kun er gældende for 54 procent af mikrovirksomhederne (virksomheder med under 10 ansatte).

 

DI håber, at kommunerne vil blive bedre til at nå ud til de små virksomheder.

- Over 90 procent af de danske virksomheder har under 10 ansatte, så hvis man som kommune kun har fokus på de største virksomheder i kommunen misser man rigtigt mange. De små virksomheder har oftest andre behov, og især administrative byrder fylder mere, fordi man simpelthen har færre hænder til at tage sig af dem, siger Anders Søndergaard Larsen, medlemsdirektør i Dansk Industri.

Forskellen er særligt udtalt inden for de områder, hvor virksomhederne har en direkte kontakt med kommunen. Når virksomhederne svarer på deres tilfredshed med den kommunale sagsbehandling og information og dialog med kommunen er der således store forskelle. For eksempel er kun 37 procent af mikrovirksomhederne tilfredse med dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd, mens tilfredsheden for virksomhederne med over 100 ansatte ligger på 67 procent.

- Tallene tyder på, at mange kommuner har prioriteret en øget indsats for udvalgte større virksomheder, mens andre, især de små, falder i baggrunden. Det er naturligvis vigtigt, at alle virksomheder, ligegyldigt om det er en stor international virksomhed eller lille lokal virksomhed, oplever mødet med kommunen som positivt. Derfor håber jeg, at kommunerne vil se på, hvordan de kan sikre en god kontakt med alle typer af virksomheder, siger Anders Søndergaard Larsen.

Forskellen mellem øst og vest større end nogensinde

Forskellen mellem store og små virksomheder er mest tydelig øst for Storebælt, og det er da også endnu engang særligt de jyske kommuner, der brillerer i undersøgelsen. Ni ud af ti kommuner i årets top 10 er jyske kommuner, og Ikast-Brande løber igen med sejren. Modsat er ni ud af ti kommuner af de dårligste placeringer beliggende på Sjælland eller Bornholm.

Dette afspejler en generel tendens. Hvis man ser på landsdelene i Danmark, er der stor forskel på de gennemsnitlige placeringer, og i år er forskellen mellem Jylland og Sjælland større end nogensinde.

Landsdel

Gennemsnitlig placering

Sydjylland

21

Midtjylland

29

Nordjylland

38

Fyn

46

Sjælland

62

Hovedstaden

62

Alle tre jyske landsdele har de bedste gennemsnitlige placeringer. Fyn ligger sig i midten, og både Sjælland og Hovedstaden får en gennemsnitlig placering på 62. Faktisk er forskellen på Jyllands og Sjællands samlede gennemsnit i år større end nogensinde, med 33 placeringer. Dette viser tydeligt, at kommunerne øst for Storebælt på trods af få gode eksempler, ikke formår at skabe den erhvervsvenlighed virksomhederne oplever vest for Lillebælt.

- Vi ser desværre, at nogle kommuner hellere vil opfatte sig selv som bosætningskommuner fremfor erhvervskommuner, og at det er få kommuner på Sjælland, der bærer store dele af arbejdspladserne. Det er ærgerligt, for lokale virksomheder betyder arbejdspladser og omsætter sig i sidste ende til velfærd og lokal stolthed, siger Anders Søndergaard Larsen, der har et klart budskab til landets kommuner.

- Undersøgelsen viser tydeligt, at der er milevid forskel på den erhvervsvenlighed man møder, hvis man er en lille sjællandsk virksomhed og en stor jysk virksomhed. Det er en skævvridning, der kan betyde både arbejdspladser samt kroner og ører. Jeg vil anbefale kommunerne at tage dialogen med de lokale virksomheder om, hvor der skal sættes ind for at skabe bedre vilkår for alle lokale virksomheder - store som små, udtaler Anders Søndergaard Larsen.

Se undersøgelsen her

FAKTA OM LOKAL ERHVERVSVENLIGHED 2021

  • DI’s undersøgelse, Lokal Erhvervsvenlighed 2021, er Danmarks største undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. Det er 12. år i træk DI laver en undersøgelse af den lokale erhvervsvenlighed.
  • Årets undersøgelse adskiller sig fra de tidligere undersøgelser. Efter sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri er der blevet udarbejdet en helt ny undersøgelse med udgangspunkt i de to organisationers tidligere undersøgelser.
  • 7.770 virksomheder indenfor DI’s brancher, blandt andet fremstilling, byggeri, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service har svaret på undersøgelsen.
  • Undersøgelsen er sammensat af tre typer af indikatorer: Et spørgeskema til virksomheder, et spørgeskema til kommunaldirektører og statistik.
  • Resultaterne er opdelt i ti kategorier, der belyser forskellige centrale områder i de lokale erhvervsvilkår. Dette gør det muligt at se, hvordan kommunerne klarer sig på forskellige områder og ikke kun samlet set.
  • 93 ud af landets 98 kommuner er inkluderet i undersøgelsen. De fem mindre kommuner Samsø, Langeland, Ærø, Læsø og Fanø deltager ikke, da det ikke er muligt at indhente et tilstrækkeligt antal svar i disse kommuner. Der er modtaget svar fra mindst 24 virksomheder i de 93 medvirkende kommuner.

For yderligere information kontakt presserådgiver i DI Lars Bøgeskov 2236 3138

Lars Bøgeskov

Lars Bøgeskov

Presserådgiver

  • Direkte +45 3377 4782
  • Mobil +45 2236 3138
  • E-mail larb@di.dk

Relateret indhold