DI Mener:

DI’s iværksætterudspil

Danmark skal være verdens bedste land at starte virksomhed i. Derfor har DI præsenteret et ambitiøst iværksætterudspil, der viser vejen til, hvordan vi politisk kan bane vejen for mange flere innovative startups og vækstiværksættere.

DI’s iværksætterudspil 2023

Danmark skal have en strategi for iværksætteri. Derfor har DI  i 2023 præsenteret et udspil med de vigtigste forslag, der skal til for at gøre Danmark til en stærk iværksætternation.

Samtidig foreslår DI et mål om 1000 vækstiværksættere i 2030. Det er et ambitiøst mål, der skal være med til at sikre, at Danmark også i fremtiden vil være et af verdens mest velstående lande.

Iværksætterstrategien har 14 forslag på vejen til, at Danmark bliver en af verdens førende startup-nationer: 

 1. Indfør en simplere kapital- og aktiebeskatning og en flad sats på 30 pct.
 2. Fjern fantomskatten – beskatning ved salg skal følge faktiske betalinger
 3. Udskyd tvungen overgang til lagerbeskatning ved børsnotering af Small Cap virksomheder
 4. Sæt et ambitiøst mål for en dansk iværksætterstrategi
 5. Gør investorfradraget mere anvendeligt for danskerne
 6. Gør det lettere for iværksættere at tilbyde medarbejderaktier 
 7. Fjern de regulatoriske benspænd for investeringscrowdfunding 
 8. Etabler et centralt tech-trans kontor
 9. Afsæt 20 mio. kr. årligt til Open Entrepreneurship
 10. Gennemfør indsats for scaleups, der er klar til international skalering
 11. Indfør diversitets-måltal for EIFO’s indirekte investeringer
 12. Tilbyd mere fleksibilitet til iværksætteres barselsorlov
 13. Afsæt 10 mio. kr. årligt til Fonden for Entreprenørskab
 14. Det skal være nemmere at få en erhvervskonto

 

Publikationer

DI’s iværksætterudspil 2023

Læs mere her

En ny iværksætterpolitik for Danmark 

Tilbage i 2021 udgav Dansk Industri et iværksætterudspil med hele 21 forslag til, hvordan Danmark kan blive det bedste land at starte virksomhed i.

Læs alle forslagene her: En ny iværksætterpolitik for Danmark - DI (danskindustri.dk)

Hvad mener startup-miljøet?

DI og Dansk Iværksætterforening samlede den 1. februar 2023 startup-økosystemet til et kickoff-event for regeringens nye iværksætterstrategi. 200 iværksættere, meningsdannere, politikere, universiteter, investorer og aktører i iværksættermiljøet fyldte salen i Industriens Hus for at give dugfriske input til Danmarks kommende iværksætterstrategi. Læs her, hvad der kom ud af det.

Publikationer

Hvad mener startup-miljøet?

Læs mere her

Et stærkere og mere sammenhængende kapitalmarked

For at virksomheder kan skaffe sig kapital, er det vigtigt med velfungerende kapitalmarkeder.

DI og Finans Danmark i fællesskab udarbejdet tre forslag, som regeringens kommende iværksætterudspil bør indeholde.

Publikationer

Et stærkere og mere sammenhængende kapitalmarked

Læs mere her