DI Mener:

Uddannelse til fremtidens job

Det er vigtigt, at der uddannes flere faglærte lokalt og at flere finder interesse for STEM-fagene, som matcher virksomhedernes efterspørgsel.

Det er vigtigt, at der uddannes flere faglærte lokalt og at flere finder interesse for STEM-fagene, som matcher virksomhedernes efterspørgsel. På erhvervsuddannelserne er der både brug for flere unge fra folkeskolen, flere unge fra gymnasierne og flere voksne, som nu er klar til en erhvervsrettet uddannelse. Faglærte, som uddannes i lærepladser lokalt, bosætter sig ofte lokalt.

DI anbefaler samarbejde mellem virksomhed og skole om undervisning
Folkeskolen skal samarbejde mere med erhvervsskoler og lokale virksomheder om relevante undervisningsforløb på alle klassetrin, eksempelvis DAs initiativ Åben Virksomhed.

DI anbefaler, at studenter vejledes til erhvervsuddannelser
Kommunens ungeindsats skal understøtte lokale samarbejder mellem gymnasier, erhvervsskoler og virksomheder, der skal sikre, at studenter også vejledes om mulighederne i erhvervsuddannelser og lokale lærepladser

Kommunens Jobcenter og KUI skal sikre, at studenter, som ikke er i gang med en kompetencegivende uddannelse, også vejledes til erhvervsuddannelser

DI anbefaler, at der støttes op om lokale erhvervskollegier
Kommunen skal støtte oprettelse af lokale erhvervskollegier (ungdomsboliger), hvor unge lærlinge kan bo sammen i et ungdomsmiljø, mens de er i lære i en lokal virksomhed.

DI anbefaler obligatorisk erhvervspraktik i folkeskolen
Kommunen bør gøre erhvervspraktik obligatorisk i folkeskolens udskoling og gentænke formatet for erhvervspraktikken, sådan at den også kan gennemføres digitalt, gruppevis m.v. Det skal fortsat være frivilligt for virksomhederne, om de vil indgå samarbejde om erhvervspraktik. Erhvervspraktikken kan give eleverne et indblik i mulighederne på arbejdsmarkedet og give eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med, hvad det vil sige at gå på arbejde. Det kan bidrage til tidligere at afklare flere elever i forhold til uddannelse og job.

 DI anbefaler, at der sættes fokus på de erhvervsrettede linjer på FGU
Gruppen af unge under 25 år uden uddannelse og job skal reduceres, så flere unge kan blive selvforsørgende og stå på egne ben. Kommunens ungeindsats bør derfor visitere flertallet af unge til de erhvervsrettede praktiske linjer i FGU fremfor den almene linje, som i dag er langt den største. Derudover bør kommunen styrke samspillet med FGU-institutionen og eksempelvis erhvervsskoler om støtte og opfølgning på de unge i FGU.