29.04.19 Miljø, energi og klima Høringssvar

Apr. 2019: Høringssvar til bekendtgørelsen om affaldshåndteringsvirksomheder

DI har som høringsbrevet også beskriver siddet med i den arbejdsgruppe, som har deltaget i forberedelsen af materialet. Vi vil gerne kvittere for de konstruktive debatter om reguleringsform og indhold for denne gruppe virksomheder, som har fundet sted i arbejdsgruppen. På den baggrund har DI ikke umiddelbart kommentarer til specifikke dele af teksten i høringsmaterialet.

Der er tale om en relativt bred branche størrelsesmæssigt og aktivitetsmæssigt. Det er derfor vigtigt, at Byg og Miljø på dette punkt opbygges, så den anmeldende virksomhed har mulighed for specifikt at anmelde sine aktiviteter og etablere specifikke driftsinstrukser; men også tydeligt at angive, hvad den ikke beskæftige sig med. Dette kan hjælpe både virksomheder og myndighed med efterfølgende at håndtere vilkår og krav til virksomhederne.

Nedenfor kan du læse hele høringssvaret.

Morten Løber

Morten Løber

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3935
  • Mobil +45 2027 5245
  • E-mail molo@di.dk