Mobilitet og infrastruktur i verdensklasse

DI’s investeringsplan for mobilitet og trafikal infrastruktur 2021-2030

Download udspil

Det er afgørende for samfundet og for erhvervslivet, at vi har en internationalt konkurrencedygtig infrastruktur i Danmark. Vi skal have stor tilgængelighed til markeder, kunder, underleverandører og kvalificeret arbejdskraft. Varer skal kunne transporteres effektivt til og fra virksomhederne og forbrugerne, og danskerne skal kunne komme nemt og hurtigt rundt i hele landet, herunder når de skal på arbejde.  

I mange år har presset på vores mobilitet og trafikale infrastruktur været stigende. Det skal vi tage seriøst og gøre noget ved. Ellers vil det føre til stigende trængsel og ramme vores konkurrenceevne hårdt. 

Derfor skal vi investere i fremtidens infrastruktur. Det binder landet sammen til gavn for hele Danmark. 

Her er DI’s politiske ønsker:  

  • Vi skal have en samlet plan for udbygningen af infrastrukturen frem til 2030 
  • Investeringsniveauet skal øges. DI foreslår statslige investeringer på 75 mia. kr. i 2021 – 2030. Dertil kommer de alternativt finansierede projekter (brugerbetaling mv.) 
  • Den statslige investeringsramme skal placeres i Infrastrukturfonden, som sikrer den langsigtede planlægning 
  • Planen bør være rullende, dvs. med en ny 10-årig aftale hvert femte år. 
  • Planen skal vedtages af en bred forligskreds i Folketinget 

Hvad skal vi investere i? 

Se her, hvordan DI foreslår, at investeringerne i dansk infrastruktur fordeles på tværs af projekttyper. Sammenlagt er der tale om statslige investeringer for 75 mia. kr. frem mod 2030. Hertil lægges 1,5 mia. kr. som allerede er afsat i tidligere forlig, til delvis finansiering af nogle af projekterne.

Hvor skal vi investere?

Projekter i Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden foreslår DI bl.a. at investere i færdiggørelse af Frederikssunds- og Hillerødmotorvejen, udvidelse af Amagermotorvejen, styrket S-togsbetjening og udbygning af metroen.

Læs mere
Projekter i Region Sjælland

I Region Sjælland foreslår DI bl.a. at investere i færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen, motorvej Næstved-Rønnede og større kapacitet på jernbanen.

Læs mere
Projekter i Region Syddanmark

I Region Syddanmark foreslår DI bl.a. at investere i udvidelser af motorvej E20 og E45, en ny midtjysk motorvej og udvidelser af jernbanenettet.

Læs mere
Projekter i Region Midtjylland

I Region Midtjylland foreslår DI bl.a. at investere i udvidelser af motorvej E45, en ny midtjysk motorvej og en tunnel under Marselis Boulevard i Aarhus.

Læs mere
Projekter i Region Nordjylland

I Region Nordjylland foreslår DI bl.a. at investere i en tredje Limfjordsforbindelse, en ny midtjysk motorvej og elektrificering af jernbanen.

Læs mere

Region Nordjylland

Projekter i Region Nordjylland

Læs mere om de konkrete projekter, hvad de koster, og hvornår vi foreslår, at de bliver gennemført.

  Udgift, mia. kr.
Aalborg, 3. Limfjordsforbindelse  7,0
Give-Hobro, nordlige deletaper af Midtjysk motorvej påbegyndes 1,0
Aalborg-Frederikshavn, elektrificering af jernbanen, del af Togfondens fase 2  0,9
Hastighedsopgraderinger på jernbanenettet, del af Togfondens fase 2 (hele landet) 1,5
Mindre projekter og puljer til stationer og parkering, del af Togfondens fase 2 (hele landet) 0,8
Cykelprojekter, bl.a. cykelstier og cykelparkering (delvis statsfinansiering, hele landet) 3
Kollektiv transport, bl.a. busfremkommelighed og forbedret adgang til erhvervsområder (hele landet) 12
Puljer, bl.a. nye undersøgelser til fremtidige projekter, ny teknologi og systemer, støjreduktion og trafiksikkerhed (delvis statsfinansiering, hele landet) 7
Ålbæk-Skagen, opgradering af Rute 40 til 2+1 forbindelse 0,2
Opgradering af andre, mindre statsveje 1,5

 

Region Midtjylland

Projekter i Region Midtjylland

Læs mere om de konkrete projekter, hvad de koster, og hvornår vi foreslår, at de bliver gennemført.

  Udgift, mia kr. 
Vejle-Randers N, Udvidelse af E45 8,7
Haderslev-Hobro, Midtjysk motorvej, etaper 8,3
Viborg V-Rødkærsbro, udvidelse af A26 til motortrafikvej 0.9
Herning, lukning af motorvejshul omkring byen 0.5
Hastighedsopgraderinger på jernbanenettet, del af Togfondens fase 2 (hele landet) 1.5
Mindre projekter og puljer til stationer og parkering, del af Togfondens fase 2 (hele landet) 0.8
Vejle-Struer, elektrificering  af jernbanen eller Vejle-Billund, ny jernbane, del af Togfondens fase 2 1.5
Cykelprojekter, bl.a. cykelstier og cykelparkering (delvis statsfinansiering, hele landet) 3
Kollektiv transport, bl.a. busfremkommelighed og forbedret adgang til erhvervsområder (hele landet) 12
Puljer, bl.a. nye undersøgelser til fremtidige projekter, ny teknologi og systemer, støjreduktion og trafiksikkerhed (delvis statsfinansiering, hele landet) 7
Herning-Ringkøbing, opgradering af Rute 15 samt omfartsvej ved Ringkøbing 0,9
Haderup og Skive, opgradering af Rute 34 0,6
Opgradering af andre, mindre statsveje 1,5

 

Region Syddanmark

Projekter i Region Syddanmark

Læs mere om de konkrete projekter, hvad de koster, og hvornår vi foreslår, at de bliver gennemført.

  Udgift, mia. kr.
Fredericia-Kolding, udvidelse af E20/E45 0.6
Odense, Udvidelse af E20  1.2
Ringsted-Odense, opgraderinger af jernbanen 0.6
Tinglev-Padborg, anlæg af dobbeltspor til jernbanen 0.7
Haderslev-Give, sydlige deletaper af Midtjysk motorvej 7.3
Hastighedsopgraderinger på jernbanenettet, del af Togfondens fase 2 (hele landet) 1.5
Mindre projekter og puljer til stationer og parkering, del af Togfondens fase 2 (hele landet) 0.8
Vejle -Struer, elektrificering  af jernbanen eller Vejle-Billund, ny jernbane, del af Togfondens fase 2 1.5
Cykelprojekter, bl.a. cykelstier og cykelparkering (delvis statsfinansiering, hele landet) 3
Kollektiv transport, bl.a. busfremkommelighed og forbedret adgang til erhvervsområder (hele landet) 12
Puljer, bl.a. nye undersøgelser til fremtidige projekter, ny teknologi og systemer, støjreduktion og trafiksikkerhed (delvis statsfinansiering, hele landet) 7
Korskroen og Varde, opgradering af Rute 11  0.4
Opgradering af andre, mindre statsveje 1.5

Region Sjælland

Projekter i Region Sjælland

Læs mere om de konkrete projekter, hvad de koster, og hvornår vi foreslår, at de bliver gennemført.

  Udgift, mia. kr. 
Næstved-Rønnede, ny motorvej 1,6
Kalundborg-Dramstrup, færdiggørelse af Kalundborgmotorvejen 1.9
Ringsted-Odense, opgraderinger af jernbanen 0,6
Roskilde (og evt. Helsingør), etablering af S-togsbetjening 1,2
Ringsted, kapacitetsudvidelse af jernbanen 1,6
Hastighedsopgraderinger på jernbanenettet, del af Togfondens fase 2 (hele landet) 1,5
Mindre projekter og puljer til stationer og parkering, del af Togfondens fase 2 (hele landet) 0,8
Cykelprojekter, bl.a. cykelstier og cykelparkering (delvis statsfinansiering, hele landet) 3
Kollektiv transport, bl.a. busfremkommelighed og forbedret adgang til erhvervsområder (hele landet) 12
Puljer, bl.a. nye undersøgelser til fremtidige projekter, ny teknologi og systemer, støjreduktion og trafiksikkerhed (delvis statsfinansiering, hele landet) 7
Nykøbing F til Sydmotorvejen, opgradering af E55 0,5
Stevns, ny vejforbindelse mellem motorvej og Stevns 0,6
Lolland, opgradering af Rute 9 samt fremskudt færgeleje ved Tårs 0,3
Opgradering af andre, mindre statsveje 1,5

 

Region Hovedstaden

Projekter i Region Hovedstaden

Læs mere om de konkrete projekter, hvad de koster, og hvornår vi foreslår, at de bliver gennemført.

  Udgift, mia. kr.
Frederikssund-Smørum, færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen 2,9
Hillerød-Gladsaxe, færdiggørelse/udbygning af Hillerødmotorvejen 1,4
Mere kapacitet på Ring Syd og ombygning af stationerne Ny Ellebjerg og Glostrup 1,2
Udbygning af Motorring 3 0,3
Opgradering af Ring 4 og busprioritering (BRT) 1,6
Udvidelse af Amagermotorvejen 1,7
Roskilde (og evt. Helsingør), etablering af S-togsbetjening 1,2
København, vendespor for S-tog ved Carlsberg St. 0,2
Udvidelse af Helsingørmotorvejen 0,7
Cykelprojekter, bl.a. cykelstier og cykelparkering (delvis statsfinansiering, hele landet) 3
Kollektiv transport, bl.a. busfremkommelighed og forbedret adgang til erhvervsområder (hele landet) 12
Puljer, bl.a. nye undersøgelser til fremtidige projekter, ny teknologi og systemer, støjreduktion og trafiksikkerhed (delvis statsfinansiering, hele landet) 7

 

Anders Rody Hansen

Anders Rody Hansen

Chefkonsulent

Jakob Svane

Jakob Svane

Seniorchefkonsulent

Karsten Lauritzen

Karsten Lauritzen

Branchedirektør