Byggestenene til et konkurrencedygtigt EU

DI præsenterer seks flagskibsindsatser, som vi ser som byggestenene til et konkurrencedygtigt EU frem mod 2030. Disse indsatser afspejler konkrete politiske forslag og prioriteter, som vi mener skal fylde i det europapolitiske landskab de næste fem år frem mod 2029.

Se udspil

I 2024 skal EU vælge nye politiske beslutningstagere, når vi skal til stemmeurnerne på tværs af kontinentet d. 6.-9. juni 2024 til Europaparlamentsvalget. Herefter udpeges en ny leder af Europa-Kommissionen samt et nyt hold af EU-kommissærer, der sammen skal tegne EU's strategiske lovgivende arbejde i perioden 2024-2029.

Den første opgave for det nye hold kommissærer bliver at udarbejde et arbejdsprogram og prioriteter for EU i perioden 2024-2029. Her arbejder DI aktivt for at gøre det danske erhvervslivs interesser og prioriteter gældende for EU's politiske beslutningstagere.

Derfor præsenterer DI nu seks flagskibsindsatser, som vi ser som byggestenene til et konkurrencedygtigt EU frem mod 2030. Disse indsatser afspejler konkrete politiske forslag og prioriteter, vi mener skal fylde i det europapolitiske landskab de næste fem år frem mod 2029.

Forslagene kommer i forlængelse af de forslag til at styrke det indre marked, som DI allerede via Erhvervslivets EU- og Regelforum har spillet ind til regeringen. Læs mere om anbefalingerne her.

Vi skal sikre et konkurrencedygtigt EU frem mod 2030

EU’s konkurrenceevne er under massivt pres, og der bør sættes alt ind for at sikre denne i næste kommissionsperiode. EU kan og bør være en attraktiv region at drive virksomhed i.

Europæiske virksomheder oplever, at vilkårene for at drive virksomhed er langt bedre andre steder i verden end i EU. Det presser dem i den benhårde globale konkurrence, og kan i yderste konsekvens betyde, at de rykker ud af EU og hen, hvor der er bedre rammevilkår. 

Hvis EU frem mod 2030 skal lykkes med at blive en konkurrencedygtig region og en front runner på den grønne og digitale omstilling, alt imens den geopolitiske situation fordrer nye og mere diversificerede internationale partnerskaber, er der nogle byggeblokke, der skal på plads henover næste kommissionsperiode. 

 1. STREAMLINING LENGTHY EU APPROVALS

  12 konkrete områder, hvor EU-lovgivningen spænder ben for hurtigere godkendelser, og hvor der er potentiale for at øge tempoet på godkendelser.

 2. WORK OR WITHDRAW

  Gennemtænkning af EU’s indsats for bedre regulering, der har stået i stampe i den seneste kommissionsperiode. 7 forslag til at få revitaliseret en bedre reguleringsdagsorden.

 3. TECH FOR BUSINESS

  En ny model for vellykket digital transformation i EU, der går væk fra kun at fokusere på at tilvejebringe ny digital regulering og i stedet fokuserer på at implementere den store mængde af digital regulering, der allerede er vedtaget, samt etablere flere partnerskaber med industrien.

 4. A NET ZERO INFRASTRUCTURE

  11 politiske anbefalinger for at styrke den europæiske net-zero infrastruktur for transporten af elektricitet, brint, samt CO2 på tværs af kontinentet for at sikre grøn omstilling af vores energisystem.

 5. ENERGY EFFICIENCY 2.0

  Forslag til, hvordan EU kan gå fra måltal for energieffektivitet for enkelte sektorer til en integreret indsats på tværs af hele energisystemet og samfundet.

 6. A NEW EUROPEAN BLUE DEAL

  Konkrete indsatser til, hvordan en ny Europa-Kommission kan præsentere en European Blue Deal for at sikre vand som strategisk ressource for en bæredygtig fremtid og vækst.

Simone Sachmann

Simone Sachmann

Konsulent

Charlotte Gjedde

Charlotte Gjedde

Chefkonsulent

Jens Dandanell Petersen

Jens Dandanell Petersen

Seniorchefkonsulent