Vi rådgiver dig

Lønomlægning

Lønomlægning betyder, at løn i form af personalegoder bliver finansieret ved, at medarbejderen går ned i almindelig kontantløn, eller andre dele af lønnen ændres.

Godkendelse af lønomlægning

For at Skattestyrelsen godkender en aftale om lønomlægning, skal tre generelle betingelser være opfyldt:

  1. Aftalen skal være civilretlig gyldig, dvs. aftalen skal være bindende for både arbejdsgiver og medarbejder.
  2. Aftaletidspunktet, hvor der sker ændring i lønnens sammensætning, skal ligge før det tidspunkt, hvor medarbejderen får ret til den løn, aftalen vedrører.
  3. Aftalen om lønomlægning skal være en reel ændring af lønnens sammensætning og må ikke indebære en betaling for et rent privat gode med ubeskattede midler.

Derudover er der specifikke betingelser for visse typer personalegoder, der afgør beskatningsgrundlaget af det gode, der indgår i en given aftale om lønomlægning, dvs. om godet er lempeligt beskattet eller skattefrit.

Betingelserne fremgår af de regler, der giver den lavere beskatning af godet eller skattefriheden. De generelle og de specifikke betingelser skal læses i sammenhæng.

I tilfælde, hvor ingen særlig gunstig skatteregel gælder, kan en aftale om lønomlægning give en besparelse i de tilfælde, hvor der så ikke skal betales arbejdsmarkedsbidrag af godet.

Lønomlægning ved indretning af hjemmearbejdsplads

Om lønomlægning kan anvendes ved indretning af hjemmearbejdsplads, se svar fra skatteministeren 

Artikel opdateret den 03.05.21

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter