Foto: Colourbox
18.01.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen vej uden om opsigelse af medarbejder med 31 års anciennitet

En medarbejder, der flere gange tidligere havde undgået opsigelse, blev opsagt i en opsigelsesrunde på grund af arbejdsmangel. Da han havde 31 års anciennitet, mente forbundet, at han skulle have været fredet igen. Det var Afskedigelsesnævnet ikke enig i.

DI kontaktet i 2015

Virksomheden kontaktede i 2015 DI for rådgivning om opsigelse af en medarbejder. Af sagsnotatet fra 2015 fremgik det, at medarbejderen var svært overvægtig, at virksomheden havde forsøgt at sammensætte opgaver, der tilgodeså hans "udfordringer", samt at hans daværende chef ønskede at opsige ham.

Da medarbejderen på det tidspunkt var arbejdsmiljørepræsentant, rådgav DI imidlertid virksomheden til først at give medarbejderen en advarsel.

Opsagt i 2020 efter fredning i 2019

Fire år senere i 2019 ønskede medarbejderens chef igen at opsige ham i forbindelse med en opsigelsesrunde, men virksomheden valgte at frede ham på grund af hans lange anciennitet, selv om medarbejderen havde været nævnt i forbindelse med tidligere opsigelsesrunder.

I 2020 så virksomheden sig igen nødsaget til at opsige medarbejdere. Denne gang som følge af arbejdsmangel under coronapandemien. Og nu skulle der skæres så dybt, at medarbejderen blev opsagt, selv om han havde 31 års anciennitet.

Opsigelsen var berettiget

Medarbejderens forbund mente, at virksomheden også denne gang burde have fredet medarbejderen og opsagt en anden medarbejder med kortere anciennitet.

Afskedigelsesnævnet gav dog virksomheden ret i, at opsigelsen var berettiget.

Dommeren lagde i sin afgørelse for det første vægt på, at der var saglige kriterier ved udvælgelsen af de opsagte medarbejdere, herunder deres fleksibilitet. Dernæst at medarbejderen havde en advarsel fra 2013 i relation til det arbejde, forbundet mente, han fremadrettet kunne udføre, men som han ikke havde udført siden 2013.

Dommeren lagde også vægt på, at medarbejderen af sociale hensyn reelt ikke havde en fuldtidsstilling, men derimod arbejdsopgaver, der svarede til, hvad andre medarbejdere kunne udføre på ca. 1,5 time pr. dag, samt at virksomheden havde talt med medarbejderen om hans fysiske problemer og fredet ham i flere opsigelsesrunder, inden han blev opsagt.

Dommeren konkluderede derfor, at virksomheden ikke længere kunne "forsvare" at "holde hånden" over medarbejderen.

Endelig lagde dommeren til grund, at der ikke var ledige stillinger, som medarbejderen kunne omplaceres til.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets afgørelse af 30. december 2021 i sagsnr. 2020.1141.

DI's råd

Virksomheden skal – helt i tråd med tidligere praksis – så vidt muligt undlade at opsige en medarbejder på grund af arbejdsmangel, når den pågældende har været ansat i 25 år eller mere.

Derfor skal virksomheden efter praksis godtgøre, at afgørende hensyn har gjort det påkrævet at opsige en sådan medarbejder i stedet for en medarbejder med lavere anciennitet.

Det betyder dog ikke, at medarbejderen er fredet og ikke kan opsiges, som denne afgørelse viser. Virksomheden er i en krisesituation berettiget til at stille med det bedste hold, og hvis virksomheden kan vise, at det ikke er muligt med den pågældende medarbejder, er det berettiget at opsige ham eller hende.

Afgørelsen viser også, at virksomheder altid skal overveje, om en medarbejder kan omplaceres til ledige stillinger i virksomheden. Men hvis der ikke er ledige stillinger, er der i sagens natur ikke noget at omplacere til.

Vi anbefaler, at I kontakter DI, inden I opsiger medarbejdere med 25 år anciennitet eller mere.

DI's Opsigelsesberegner

Start

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter