Foto: Colourbox
21.06.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen grund til at begrænse ”skoleordningen”

En faglig voldgift har afgjort, at medarbejdere på Kantineoverenskomsten godt kan opsiges med forkortet varsel efter reglen om ”skoleordning” , selvom de ikke er dagpengeberettigede i ledighedsperioderne.

Mulighed for at opsige med forkortet varsel

I Kantineoverenskomsten giver reglen om ”skoleordning” virksomheder mulighed for at opsige medarbejdere med forkortet varsel, hvis uddannelsesinstitutionen er omfattet af kollektiv ferielukning og er helt eller delvist lukket i ferieperioden.

Den faglige voldgift skulle tage stilling til, hvilke ”kollektive ferielukninger” der er omfattet af skoleordningen, og som giver mulighed for at private virksomheder, der driver kantiner på uddannelsesinstitutioner, kan give opsigelser med forkortet varsel.

Krav om total nedlukning

Forbundet var utilfreds med virksomheders brug af ordningen, fordi de i stigende grad oplever, at deres medlemmer ikke kan opnå dagpenge i ledighedsperioder, hvor medarbejderne er blevet opsagt under uddannelsesinstitutionernes hele eller delvise ferienedlukning.

De mente, at det skal være en forudsætning for anvendelse af reglen, at medarbejderne er dagpengeberettigede i ledighedsperioderne, så skoleordningen kun kan bruges, hvis medarbejderne er omfattet af kollektiv ferielukning i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand, og institutionen er helt ferielukket eller alternativt, at en nøje defineret del af virksomheden er ferielukket.

Ikke grund til at indskrænke brug af reglen

DI var ikke enig i denne indskrænkning og gjorde under sagen gældende, at reglen om skoleordning fortsat skal kunne anvendes, når kantinerne på uddannelsesinstitutionerne for eksempel er delvist lukkede i starten og slutningen af sommerferieperioden.

Dommeren gav DI medhold, da forbundet ikke havde ført bevis for, at det skulle være en forudsætning for reglens anvendelse, at de opsagte medarbejdere skal kunne opnå dagpenge i ledighedsperioderne.

DI førte sagen.

Nyheden er baseret på kendelse af 30. maj 2022 i faglig voldgift sag nr. FV2021-1030.

DI's Opsigelsesberegner

Start

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter