Industriens Overenskomst

Industriens Overenskomst gælder for medarbejdere, der ikke er funktionærer og dækker alt arbejde af håndværks- og produktionsmæssig karakter på virksomheden.

Industriens Overenskomst regulerer en række forhold for medarbejderne. Der er regler om bl.a. løn, arbejdstid, opsigelsesvarsler, tillidsrepræsentanter, lokalaftaler, betaling under sygdom og barsel, pension, uddannelse. Derudover er der regler om tillidsrepræsentanter, lokalaftaler, fagretlig behandling m.m.

Medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst

Industriens Overenskomst dækker typisk medarbejdere i produktionen, men også medarbejdere, der er ansat til eksempelvis rengøring eller arbejde i kantinen vil være omfattet.

Industriens Overenskomst dækker ikke funktionærer. De kan eventuelt være omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst.

Dækker alt arbejde inden for området

Industriens Overenskomst er en områdeoverenskomst. Det betyder, at den dækker alle de medarbejdere, der udfører arbejde dækket af overenskomsten. Det er ikke et krav, at medarbejderne er medlem af et bestemt fagforbund, ligesom uorganiserede medarbejdere også er dækket.

Virksomheder med en anden overenskomst

Virksomheder, der er omfattet af en anden overenskomst, der dækker arbejde i produktionen, vil være omfattet af Industriens Overenskomst for det arbejde, der udføres af medarbejdere, der ikke arbejder i produktionen og som heller ikke er funktionærer. Eksempelvis vil chauffører, der arbejder på virksomheder, hvor produktionen er dækket af Emballageoverenskomsten, være dækket af Industriens Overenskomst.

Timelønnede medarbejdere

Udgangspunktet er, at medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst er timelønnede. Det betyder, at de får løn, afhængig af hvor mange timer de arbejder. I modsætning til månedslønnede medarbejdere, der får en fast løn hver måned, uanset hvor mange arbejdsdage og timer der er i den pågældende måned.

Funktionærlignende medarbejdere

Det er ikke muligt at ansætte produktionsmedarbejdere som funktionærer.

I stedet kan medarbejdere i produktionen ansættes som funktionærlignende medarbejdere. Funktionærlignende medarbejdere har en række af funktionærlovens ansættelsesvilkår, f.eks. opsigelsesvarsler, men er ikke som helhed omfattet af funktionærloven.

Ansættelseskontrakter

DI og CO-industri har udarbejdet udkast til ansættelsesaftaler for såvel timelønnede medarbejdere som funktionærlignende medarbejdere.

De er optrykt i Bilag 4 og Bilag 5 i Industriens Overenskomst.

Overenskomster

Industriens Overenskomst

Hent

Åbningstider:

Mandag-torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-16

Ring til os:

Industriens Overenskomst
Kontakt os på 3377 3197 (Industrivagten)

Byggeri – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3850 (Byggerivagten)

Transport – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 3199 (Transportvagten)

 

Funktionærer  - Industriens Funktionæroverensomst og uden overenskomst
Kontakt os på 3377 3198 (Funktionærvagten)

Service-, kantine-, vaskeri- eller vagt- og sikkerhedsvirksomhed – overenskomst og funktionærer
Kontakt os på 3377 4908 (Servicevagten)

Er du fra en anden branche eller i tvivl om, hvilken vagt du skal bruge?
Kontakt vores omstilling på 3377 3377

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter