26.09.19 Vi rådgiver dig Nyheder

Så er Incoterms® 2020 frigivet

Så blev de reviderede Incoterms regler frigivet. En arbejdsgruppe i ICC har arbejdet intenst på at forbedre reglerne. Incoterms® 2020 er nu i højere grad tilpasset praksis og den udvikling, som sker i den globale handel.

Incoterms er et sæt handelsklausuler, der beskriver og regulerer købers og sælgers rettigheder og pligter ved internationale transporter. Incoterms definerer:

 • Leveringsstedet
 • Afgørende for fordeling af risiko og omkostninger
 • Hvem der skal sørge for eksport / import klarering
 • Hvem der skal indgå transportaftale / sørge for vareforsikring
 • Hvilke leverings dokumenter / bevis for levering
 • Bistand og udveksling af information / Inspektion og emballage

Ændringer fra 2010 til 2020

NY RÆKKEFØLGE OG OVERSKRIFTER PÅ DE 10 BESTEMMELSER

 • Generelle forpligtelser
 • Levering
 • Risikoens Overgang
 • Transport                                           
 • Forsikring
 • Leverings- / transportdokumenter
 • Eksport-/ Importtilladelse
 • Kontrol-/emballage-/mærkning
 • Fordeling af omkostninger
 • Meddelelser

UDSTEDELSE AF KONNOSSEMENT I FCA-HANDLER

Det skal kunne aftales, at køber skal sørge for, at der udstedes et ombord konnossement eller konnossement med ombord påtegning.Modtagelseskonnossement burde være tilstrækkeligt, men accepteres ikke af alle banker som rembursdokument.

FORSKELLIG FORSIKRING I CIP OG CIF-HANDLER

Udgangspunktet i CIP-handler skal være udvidede betingelser

DAT ændrer navn til DPU,  Delivered Place Unloaded  

Hvornår kan man anvende Incoterms® 2020  

Det seneste regelsæt, Incoterms® 2020, træder i kraft den 1. januar 2020 og afløser Incoterms® 2010, som gælder frem til den 31. december 2019. Det er dog vigtigt at understrege, at Incoterms ikke er lovgivning, men noget parterne frivilligt aftaler. Så får man ikke aftalt Incoterms® 2020 inden den 1. januar, er det ikke noget problem. Anbefalingen er blot at man hurtigst muligt får 2020 reglerne ind i sine aftaler, da det vil blive praksis fremadrettet.

Anette Suhr Rasmussen

Anette Suhr Rasmussen

Fagleder, Eksporthåndbogen

 • Direkte +45 3377 3653
 • Mobil +45 2617 2203
 • E-mail ara@di.dk