Feriegarantiordning

Virksomheder kan benytte en feriegarantiordning, hvis de er omfattet af en overenskomst med regler om feriegaranti. Dette er tilfældet i langt de fleste overenskomster samt Lederaftalen.

Virksomheder, som er omfattet af en overenskomst med en feriegarantiordning, kan holde feriepengene i virksomheden, for de medarbejdere, der er dækket af overenskomsten. Garantiordningen giver jer således en likviditets- og rentefordel.

På flere overenskomster bl.a. Industriens Overenskomst kan virksomheden vælge mellem at indbetale til FerieKonto, hvis de foretrækker det, eller benytte sig af feriegarantiordningen. Visse overenskomster kræver dog, at man bruger feriegarantiordningen.

Hvis I benytter feriegarantiordningen, betyder det, at I udbetaler feriepenge svarende til den ferie, der skal holdes. Medarbejderen anmoder om at få udbetalt feriepengene via borger.dk. I kan kun udbetale feriepenge til medarbejderne med frigørende virkning, når medarbejderen har anmodet om feriepenge på borger.dk.

Digital løsning

Med den nye ferielov skal alle virksomheder fremover indberette feriedata via e-indkomst til Feriepengeinfo, uanset om virksomheden er omfattet af en feriegarantiordning eller indbetaler til FerieKonto.  Medarbejderen kan logge på borger.dk, og se hvor meget feriegodtgørelse, der er til rådighed. Medarbejderen kan også anmode om feriegodtgørelse via borger.dk.

Det er derfor ikke længere muligt at benytte fysiske feriekort.

Medarbejdere, der er fritaget fra at modtage digital post fra det offentlige, skal udfylde en blanket på borger.dk.

Attestation af feriekort

Medarbejdere under de fleste overenskomster, herunder Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, kan selv attestere deres ferie, og dette følger de samme regler som FerieKonto. Medarbejderen attesterer på tro- og love, at vedkommende ikke modtager sociale ydelser, samtidig med at der holdes ferie. Når I anvender feriepengeinfo sker dette automatisk, når medarbejderen anmoder om feriepenge på borger.dk.

Feriekort ved virksomhedskonkurs

I tilfælde af at en af DI’s medlemsvirksomheder går konkurs eller i betalingsstandsning, indestår DI for medarbejdernes feriepenge, hvis medarbejderne er ansat under en kollektiv overenskomst.

DA har overtaget administration

Pr. 1. januar 2019 har Dansk Arbejdsgiverforening (DA) overtaget administrationen af feriepengegarantiordningen for alle medlemsorganisationer, herunder for DI.

I den forbindelse har DA overtaget administrationen af igangværende og nye konkurssager for deltagende medlemsorganisationer.

Du kan finde information, blanket til transporterklæring og kontaktformular til indsendelse af dokumentation på DA's hjemmeside.

Henvendelser om Feriegarantiordningen

Alle fremtidige henvendelser vedr. Feriepengegarantiordningen skal derfor ske til tlf. 33 389 389 og feriegaranti@da.dk.

For medlemmer

I dybden med feriegarantiordning

Få svar på spørgsmål om, hvem der er dækket af feriegarantiordningen, hvordan feriegodtgørelse udbetales og meget mere.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 22.03.22

Se også

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter