DI holder webinar om de nye asbest-regler den 5. september klokken 9.30-10.30.

Foto: Colourbox
14.08.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Revision af asbestbekendtgørelsen

Arbejdstilsynet har ændret tre bekendtgørelser, der vedrører arbejde med asbest. Reglerne trådte i kraft den 1. juli 2023.

Den reviderede asbestbekendtgørelse nr. 807 af 15/06/2023 følger op på en politiske asbestaftale fra 2018 og med revisionen er bekendtgørelsen lettere at læse.
Læs bekendtgørelsen: Bekendtgørelse om asbest i arbejdsmiljøet (retsinformation.dk)

Reglerne om forundersøgelser, anmeldelser, arbejdsplan, rengøring samt ansvar og roller fremstår tydeligere. Der er blevet fjernet regler, der er dækket af andre bekendtgørelser, hvilket dog ikke ændrer på arbejdsgiverens samlede ansvar. Det er fortsat ikke tilladt at indbygge asbest i nybyggeri. Asbest må alene håndteres i forbindelse med renovering eller i forbindelse med, at det fjernes fra bygningen. I det tilfælde skal arbejdet udføres med omfattende beskyttelsesforanstaltninger.

En markant ændring i den nye bekendtgørelse er, at der skal differentieres mellem om et asbestarbejde er støvende eller svagt støvende. Det gælder også for tagarbejde, hvor der hidtil har været skelnet mellem indvendigt og udvendigt asbestarbejde. Begreberne er nærmere forklaret i bekendtgørelsen.

Den 1. juli 2023 fik Arbejdstilsynet adgang til at udstede administrative bøder for manglende anmeldelse af anmeldepligtigt asbestarbejde.
Læs: Administrative bøder ved manglende asbestanmeldelse - DI Byggeri (danskindustri.dk)

Samme dato træder ændring af bekendtgørelse om kompetencepåbud i kraft, hvilket betyder, at en virksomhed kan få et kompetencepåbud, når den samtidig har fået et påbud om manglende eller mangelfuld skriftlig arbejdsplan for nedrivning af asbest.
Læs: Nyt påbud ved nedrivning, hvor der forekommer asbest - DI Byggeri (danskindustri.dk)

DI holder webinar om de nye asbest-regler den 5. september klokken 9.30-10.30.
Se mere og tilmeld dig: Nye regler om asbest (danskindustri.dk)

Kontakt

Ved spørgsmål kontakt DI Arbejdsmiljø Byggeri på 3377 3377.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.