Foto: Colourbox
07.11.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Statistik afslørede forskelsbehandling ved opsigelse

En håndværker klagede over, at han og hans kolleger var blevet forskelsbehandlet på grund af alder, da de blev opsagt. Efter at en statistik over aldersfordelingen på virksomheden blev fremlagt, fandt Ligebehandlingsnævnet, at alder havde spillet en signifikant rolle i opsigelserne, og medarbejderen fik medhold i sagen.

Klagede over forskelsbehandling på baggrund af alder

Efter at være blevet opsagt klagede en håndværker til Ligebehandlingsnævnet over usaglig opsigelse grundet forskelsbehandling. Medarbejderen anførte, at virksomheden ikke kunne dokumentere, at der var lagt vægt på andre kriterier end alder for udvælgelsen af de opsagte medarbejdere.

Virksomheden hævdede dog, at opsigelsen var sket på baggrund af omstrukturering.

Virksomheden henviste desuden til, at de havde ansat en 65-årig økonomichef, som argument for, at de ikke skelnede til alder, da de opsagde håndværkerne.

Statistik blev brugt som bevis

En statistik over aldersfordelingen i afdelingen, hvor medarbejderen var ansat, viste imidlertid, at det var de fire ældste medarbejdere, som var blevet opsagt. Desuden var det den yngste af de fire opsagte medarbejdere, som herefter blev tilbudt genansættelse.

Ligebehandlingsnævnet gav medarbejderen medhold

Ligebehandlingsnævnet vurderede på grundlag af statistikken, at der var en signifikant overrepræsentation af ældre medarbejdere blandt opsagte arbejdsmænd i afdelingen, og at alle fire medarbejdere havde været ansat i virksomheden i lang tid. Det tydede på, at alder spillede en rolle i opsigelsen.

Derfor blev bevisbyrden vendt, og virksomheden skulle bevise, at der ikke var sket forskelsbehandling på grund af alder.

Virksomheden kunne dog ikke redegøre nærmere for, hvorfor netop denne medarbejder var blevet opsagt. Derfor fik medarbejderen medhold i sagen og han blev tilkendt en godtgørelse på 265.000 kr. svarende til ni måneders løn.

DI var ikke involveret i sagen. 

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 23. marts 2022 i sag nr. 9412.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder skal være opmærksomme på, at medarbejderes alder kan have en betydning i forbindelse med en opsigelse. Hvis I ønsker at opsige ældre medarbejdere, der har været på arbejdspladsen i længere tid, bør I kunne dokumentere, at der er lagt saglige kriterier til grund for opsigelsen. Statistik om aldersfordelingen i en given virksomhed eller afdeling vil kunne vise en sammenhæng, som kan være relevant i vurderingen af, om opsigelsen har været i strid med forskelsbehandlingsloven.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

DI's Opsigelsesberegner

Start

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter