Foto: Colourbox
19.12.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Lovligt at nedlægge arbejdet, hvis sikkerheden ikke er i orden

En vinduespolerer blev bortvist, da han nægtede at udføre arbejde, som han mente var sikkerhedsmæssigt uforsvarligt. Retten i Næsted afgjorde, at virksomheden ikke havde opfyldt sine forpligtelser, og at bortvisningen var uberettiget. Medarbejderen blev derfor tilkendt løn i opsigelsesperioden.

Bad virksomheden om sikkerhedsudstyr

Medarbejderen var blevet ansat i september 2020 og havde til opgave at vinduespolere.

I december 2020 var medarbejderen ude hos en kunde for at polere vinduer i opgange, herunder at rengøre vinduerne udvendigt. Der var tale om etageejendomme, hvor medarbejderen skulle polere vinduer op til 5. etage.

Medarbejderen mente, at arbejdsforholdene var mangelsfulde, og at han ikke ville udføre arbejdet med livet som indsats. Han bad sin arbejdsgiver om at træffe nødvendige foranstaltninger, herunder at installere et lift eller give medarbejderen faldsikringsudstyr.

Blev bortvist for at nedlægge arbejdet

Virksomheden mente, at arbejdspladsen var sikkerhedsmæssig forsvarlig og ville derfor hverken installere en lift eller tilbyde medarbejderen faldsikringsudstyr.

Medarbejderen havde udført alle opgaver udover dem, der, ifølge ham, krævede sikkerhedsudstyr. De efterfølgende dage var medarbejderen fortsat i kontakt med virksomheden, hvor de drøftede sikkerheden på arbejdspladsen.

Medarbejderen nægtede fortsat at udføre den sidste del af opgaven og blev efterfølgende indkaldt til et møde, hvor han blev bortvist for at havde nedlagt arbejdet.

Bortvisning var uberettiget

Retten i Næstved fandt, at bortvisningen var uberettiget. Retten lagde vægt på, at det var uforsvarligt, at medarbejderne skulle hænge ud af vinduet for at polere vinduerne udvendigt. Retten vurderede, at virksomheden ikke havde truffet de nødvendige sikkerhedsforanstatninger, hvorfor arbejdsvægringen blev anset som værende lovlig.

Som følge af, at bortvisningen var uberettiget, blev medarbejderen tilkendt løn i opsigelsesperioden.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Retten i Næstveds safgørelse af  20. december 2021 i sag nr. BS-14731/2021-NAE.

DI's råd

Sagen viser, at en arbejdsgiver har til pligt at sikre, at arbejdspladsen er sikkerhedmæssig forsvarlig for medarbejderne. Hvis udførslen af arbejdet medfører en risiko for medarbejderens sikkerhed og sundhed, kan en medarbejder lovligt nedlægge arbejdet.

Det betyder, at en medarbejder ikke kan bortvises ved arbejdsvægring, hvis årsagen skyldes, at arbejdpladsen er sikkerhedsmæssig uforsvarlig.  

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.