Foto: Colourbox
29.03.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen godtgørelse for opsigelse under forældreorlov

Ligebehandlingsnævnet gav ikke en opsagt medarbejder medhold i, at virksomheden havde handlet i strid med ligebehandlingsloven, da hun blev opsagt under sin forældreorlov.

Ordrenedgang og organisationsændringer førte til opsigelser

En administrationsmedarbejder var ansat i en virksomhed, der lejede scener og telte ud til koncerter mv., og derudover solgte virksomheden lamper. Medarbejderens primære arbejdsopgave var opgaver relateret til scene- og teltudlejningen.

I juli 2019 gik medarbejderen på barselsorlov. Forinden var der blevet ansat en barselsvikar, men vikaren fratrådte allerede i august 2019, da der ikke var nok opgaver.

I september 2019 blev der opsagt en anden medarbejder på grund af besparelser og organisationsændringer, og i februar 2020 blev administrationsmedarbejderen, der fortsat holdt orlov, også opsagt på grund af besparelser og organisationsændringer. 

Klagede til Ligebehandlingsnævnet

Administrationsmedarbejderen klagede til Ligebehandlingsnævnet og gjorde gældende, at virksomheden havde handlet i strid med ligebehandlingsloven. Hun mente, at virksomheden skulle have opsagt en anden, og i stedet omplaceret hende til en anden stilling.

Virksomheden fastholdt, at opsigelsen skyldtes virksomhedens forhold og ikke afholdelse af barsel- og forældreorlov, og virksomheden fastholdt, at administrationsmedarbejderen var den medarbejder, der bedst kunne undværes i forhold til virksomhedens fremtidige drift, og at der ikke var relevante og ledige stillinger, som hun på opsigelsestidspunktet kunne omplaceres til.

Opsigelse var ikke i strid med ligebehandlingsloven

Ligebehandlingsnævnet gav ikke administrationsmedarbejderen medhold og fandt, at virksomheden havde løftet den omvendte bevisbyrde for, at opsigelsen ikke var i strid med ligebehandlingsloven.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 14. marts 2022 i sag nr. 20-29608.

DI's råd

Afgørelsen viser, hvor vigtigt det er, at virksomheden gør sig meget umage med dokumentationen af opsigelsesgrundlaget, hvis virksomheden skal kunne løfte den omvendte bevisbyrde.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.