Foto: Colourbox
10.05.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Fik tilbudt genansættelse ved opsigelse

En læge arbejdede på deltid som følge af en blodprop i hjernen. Hun blev senere opsagt, men hun blev samtidig tilbudt genansættelse på nedsat tid. Lægen afslog tilbuddet og gjorde gældende, at hun var blevet udsat for forskelsbehandling på grund af alder og handicap. Ligebehandlingsnævnet afslog dette og henviste til tilbuddet om genansættelse.

Opsagt med tilbud om genansættelse

En læge havde i en periode arbejdet på deltid som følge af en blodprop i hjernen. Lægen blev efterfølgende opsagt af den kommune, hvor hun var ansat. Opsigelsen var begrundet i besparelser og omprioriteringer.

Med opsigelsen fulgte et tilbud om genansættelse af lægen på nedsat tid. Det var i flere år forud for opsigelsen blevet drøftet, om lægen skulle overgå til deltidsarbejde.

Muligheden for fastholdelsesfleksjob var også blevet drøftet i en periode inden opsigelsen.

Kriterier for opsigelsen

Lægen afslog kommunens tilbud om genansættelse på nedsat tid. Herefter påstod hun sig forskelsbehandlet på grund af handicap med hensyn til sine arbejdsvilkår og på grund af handicap og alder i forbindelse med opsigelsen. 

Kommunen fremhævede, at udvælgelsen af lægen til opsigelse blandt andet var begrundet i produktivitet, fleksibilitet og forandringsvillighed.

Tilbud om genansættelse blev afgørende

Ligebehandlingsnævnet afviste, at opsigelsen af lægen var begrundet i hendes alder.

Om kriterierne, som lægen blev opsagt på baggrund af, vurderede Ligebehandlingsnævnet, at det kunne udgøre forskelsbehandling, hvis lægens handicap medførte en særlig risiko for, at hun scorede lavt på kriterierne.

Nævnet fandt i sagen, at lægen havde sværere ved at opfylde kriterierne end personer uden et handicap. 

Ligebehandlingsnævnet gjorde det klart, at opsigelsen alligevel ikke udgjorde forskelsbehandling, hvis kommunen havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

Da kommunen ved opsigelsen havde tilbudt lægen at arbejde på nedsat tid, vurderede nævnet, at tilpasningsforpligtelsen var opfyldt. Dermed var lægen ikke blevet udsat for forskelsbehandling i strid med ligebehandlingsprincippet og forskelsbehandlingsloven.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 5. november 2020 i sag nr. 9791.

DI's råd

Afgørelsen viser, at virksomheder skal være påpasselige med at opsige medarbejdere, når det begrundes med kriterier, som det er sværere at leve op til for medarbejdere med handicap.

I den konkrete sag var en opsigelse begrundet i sådanne kriterier alligevel berettiget, eftersom arbejdsgiveren havde opfyldt sin tilpasningsforpligtelse.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.