Foto: Colourbox
07.06.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Chauffør bortvist i strid med regler om borgerligt ombud

En chauffør, der havde to job og desuden var medlem af kommunalbestyrelsen, udeblev en dag fra sit ene arbejde og blev bortvist af virksomheden. En faglig voldgift afgjorde, at bortvisningen var uberettiget, fordi der ikke forelå et sagligt grundlag for opsigelse, og virksomheden ikke kunne godtgøre, at bortvisningen ikke skyldtes, at medarbejderen var medlem af kommunalbestyrelsen.

Den 1. august 2016 blev en medarbejder ansat som flexbuschauffør hos virksomhed A.

Det var aftalt med virksomhed A, at han havde fri i alle skoleferier, hvor han måtte arbejde i virksomhed B som eksportchauffør.

Medlem i kommunalbestyrelsen

I 2017 blev chaufføren valgt som medlem til kommunalbestyrelsen. Det indebar, at han skulle have lidt tidligere fri to til tre gange om ugen, og at han enkelte gange skulle have en hel fridag fra sit arbejde hos virksomhed A.

Som medlem af kommunalbestyrelsen har man ret til fravær fra sit arbejde, så man kan deltage i møder i kommunalbestyrelsen.

I første omgang var virksomhed A ikke bekendt med reglen om fravær, og chaufførens anmodninger om fravær til  kommunalbestyrelsesarbejdet blev et par gange ikke godkendt uden videre.

Efter noget tid blev virksomhed A bekendt med reglerne, og chaufføren fik fri, selv om det kunne være bøvlet for virksomhed As planlægger.

Standet i udlandet

I vinterferien 2021 havde chaufføren fri fra arbejde for virksomhed A og skulle køre til udlandet for virksomhed B. Det var planlagt, at han skulle være tilbage i Danmark på arbejde for virksomhed A tirsdag den 23. februar 2021.

På grund af uforudsete problemer med fortoldning af gods, blev hele opgaven omlagt og forsinket, og chaufføren strandede i udlandet.

Kontaktede virksomheden

Chaufføren kontaktede virksomhed A fredag den 19. februar 2021 og oplyste, at han ville have problemer med at nå hjem til Danmark til sin vagt tirsdag den 23. februar 2021.

Virksomhed B tog også kontakt til virksomhed A samme dag og oplyste samme problem. Derefter havde chaufføren og virksomhed B forstået det således, at de skulle gøre, hvad de kunne for, at chaufføren kunne komme hjem i tide og desuden holde virksomhed A løbende orienteret.

Virksomhed As planlægger oplyste under sagen, at det ville være en driftsmæssig gene og bøvlet at få udført de opgaver, som A var planlagt til den 23. og 24. februar 2021 på anden vis, men at det i givet fald nok skulle blive løst.

Udeblev og blev bortvist

Efter flere forgæves forsøg på at vende hjem inden sin vagt den 23. februar 2021, sendte chaufføren en mail til virksomhed A den 21. februar 2021, hvori han forklarede, at han ikke kunne nå hjem.

Dagen efter svarede virksomhed A på mail, at de forventede, at han mødte på arbejde den 23. februar 2021 som planlagt.

Chaufføren svarede samme dag, at han ikke forstod ”denne kovending efter den fine dialog, vi havde i fredags, da jeg oplyste om de uforskyldte problemer jeg er havnet i”.

Han skrev også ”Både vognmanden og jeg fik det indtryk, at hvis vi gjorde, hvad vi kunne, så kunne vi ikke gøre mere og at der nok skulle findes en fornuftig løsning alligevel”.

Den 23. februar 2021 blev chaufføren bortvist med følgende begrundelse:

”Da du ikke er mødt på arbejde i dag, har du derved væsentlig misligholdt ansættelsesforholdet, og vi finder det nødvendigt at bortvise dig med omgående virkning.”

Borgerligt ombud

En arbejdsgiver må ikke opsige en medarbejder, fordi vedkommende er valgt til en kommunalbestyrelse.

Hvis en medarbejder, som  er medlem af en kommunalbestyrelse, bliver opsagt, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at opsigelsen ikke skyldes dette forhold.

Parternes synspunkter

Chaufføren mente ikke, at virksomhed A havde løftet bevisbyrden for, at bortvisningen ikke skyldtes hans arbejde i kommunalbestyrelsen.

Desuden fremhævede han under sagen, at udeblivelsen skyldtes en uforudset og uforudsigelig situation, som han straks orienterede virksomhed A om, samt at virksomeden i andre tilfælde af udeblivelse blot havde givet medarbejderne en advarsel.

Virksomheden gjorde omvendt gældende, at det var sagligt at opsige chaufføren på grund af udeblivelse, og at dette alene var grunden til bortvisningen.

Derudover bestred virksomhden, at bortvisningen skyldtes, at chaufføren var medlem af kommunalbestyrelsen, fordi der var etableret en ordning, hvorefter chaufføren efter anmodning uden videre kunne få fri.

Bortvisning ude af proportion

Dommeren kom frem til, at der ikke var noget sagligt grundlag for opsigelsen, og at reaktionen i form af bortvisning var ude af proportion. Desuden afveg bortvisningen fra, hvordan virksomheden havde reageret i andre udeblivelsessituationer, som var blevet håndteret med mundtlige og skriftlige advarsler.

Dommeren bemærkede, at der forelå omstændigheder, som rejste tvivl om, hvorvidt virksomheden virkelig havde bortvist medarbejderen, fordi han ikke mødte på arbejde tirsdag den 23. februar 2021 som planlagt.

Da virksomhed A ikke var fremkommet med en rimelig begrundelse for opsigelsen, havde virksomhed A ikke godtgjort, at opsigelse ikke skyldtes, at medarbejderen var medlem af kommunalbestyrelsen, og virksomheden skulle derfor betale en godtgørelse.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Afskedigelsesnævnets kendelse af  12. oktober 2021 i sag nr. AN 20210243.

DI's råd

Sagen viser, at virksomheder skal være opmærksomme på reglerne for medarbejdere, der er omfattet af regler om borgerligt ombud.

I disse tilfælde påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at opsigelsen ikke skyldes medarbejderens borgerlige ombud.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.