Foto: Colourbox
30.08.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Mundtlige aftaler om efterbetaling kan håndhæves

En italiensk byggevirksomhed løftede bevisbyrden for, at virksomheden havde indgået mundtlige aftaler om efterbetalinger af løn med medarbejderne og blev derfor delvist frifundet i en sag om underbetaling af international arbejdskraft. Medarbejderne var korrekt lønnet efter overenskomsten. Dog manglede der afregning af pauser ved overarbejde.

Aflønning af international arbejdskraft

En italiensk byggevirksomhed udførte en betonentreprise på et større offentligt byggeprojekt i Danmark.

En dag besøgte forbundet byggepladsen og initierede en såkaldt 48 timers-sag angående aflønning af international arbejdskraft.

Sagen forløb over noget tid, hvor DI og forbundet drøftede forskellige temaer om varierende ugentlig arbejdstid, feriepenge i indefrysningsperioden, pension, SH-bidrag og allerede skete efterbetalinger.

Delvis frifindelse

Sagen endte i en faglig voldgift, hvor dommeren dømte, at virksomheden havde aflønnet medarbejderne korrekt og i overensstemmelse med Bygge- og Anlægsoverenskomsten. Dog manglede der afregning af pauser ved overarbejde.

Under bevisførelsen førte virksomheden vidner, som fortalte, hvad der blev aftalt mundtligt om efterbetaling, når der skulle foretages lønkorrektioner.

Dommeren fandt, at vidnerne var tilstrækkelig bevis til, at de mundtlige aftaler kunne håndhæves.

For så vidt angår feriepenge fandt dommeren, at virksomheden med rette havde indberettet feriepenge optjent i overgangsperioden, og derefter var Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler indtrådt i kravet. Det betød, at fagforeningen ikke kunne rejse krav om feriepenge vedrørende overgangsperioden over for virksomheden under voldgiften.

For så vidt angår lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid slog dommeren fast, at ekstra timer ud over arbejdstiderne i lokalaftaler om varierende ugentlig arbejdstid med rette var aflønnet som overarbejde i henhold til overenskomsten.

Når der var præsteret færre timer i aftaleperioderne, fik fagforeningen ikke medhold i, at der skulle afregnes poseopfyld.

Dansk Industri førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på faglig voldgift af 30. juni 2021 i sag nr. FV2021.1061.

DI’s råd

Hvis byggevirksomheder bruger arbejdstidsaftaler om varierende ugentlig arbejdstid, kan der præsteres overarbejde ud over den forud fastlagte arbejdstid. De ekstra arbejdstimer skal afregnes som overarbejde i henhold til overenskomsten.

Sker der fejl i aflønningen til medarbejderne, er DI’s anbefaling, at der indgås en skriftlig aftale med hver enkel medarbejder om efterbetaling af manglende løn. I aftalen skal der stå, hvad efterbetalingen konkret dækker, og hvor lang en periode efterbetalingen strækker sig over. Medlemsvirksomheder opfordres til at søge juridisk bistand fra DI.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter