Foto: Colourbox
19.09.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Udeblivelse kostede elev en halv månedsløn

Knap fire måneder inde i sin uddannelsesaftale udeblev en tarmrenserelev fra sin praktikplads uden lovlig grund, hvilket virksomheden senere fandt ud af skyldtes, at eleven havde fået nyt arbejde. Tvistighedsnævnet mente, at der var tale om en så væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen, at virksomheden havde krav på en godtgørelse svarende til en halv månedsløn.

Uvarslet udeblivelse efter ransagning og konfiskation af bil

Den 16. august 2021 indgik virksomheden uddannelsesaftale med en elev om uddannelsen til tarmrenser. Knap en måned efter ansættelsen begyndte der at opstå problemer med eleven, der flere gange udeblev fra arbejde uden lovlig grund.

Lederen, som også var elevens oplæringsansvarlige, kontaktede hver gang eleven på SMS og telefon for at få afklaret, hvorfor eleven ikke var mødt på arbejde.

I slutningen af september blev eleven standset af politiet for at have kørt bil uden kørekort. Da han måtte gå hjem til fods, mente han ikke, at han kunne komme på arbejde samme dag. Virksomheden forklarede eleven, at han en anden gang skulle huske at give besked til virksomheden, og at de altid kunne tale om en løsning, i stedet for at han blot blev væk.

Den 8. november 2021 udeblev eleven igen ulovligt. Denne gang gik der to dage, inden eleven reagerede på virksomhedens henvendelser.

Begrundelsen for at udeblive fra arbejde var, at politiet havde ransaget bopælen på grund af hans relation til en kammerat. Han var derfor ikke i stand til at møde på arbejde.

Virksomheden aftalte med eleven, at han skulle møde ind næste dag, og at de kunne få en god snak, hvorefter alt nok skulle løse sig.

Virksomheden holdt flere samtaler med eleven under involvering af fællestillidsmanden i håb om at få eleven til at forbedre sig. Desværre uden held.

Fortiede at have fået nyt job

Den 26. november 2021 udeblev eleven igen uden lovlig grund. Lederen forsøgte i flere tilfælde at få kontakt til eleven, men uden held.

Samme dag sendte han et brev til eleven, hvor han bad ham kontakte virksomheden.

Virksomheden kontaktede fællestillidsmanden og elevens fagforening.

Lederen kørte herefter – samme dag – ud til elevens bopæl for at aflevere en aftale om gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen. På bopælen mødte lederen elevens kæreste, der var højgravid, og som ikke var klar over, at eleven ikke var mødt på arbejde.

Et par dage efter hørte lederen fra eleven via en SMS. Han blev herefter klar over, at eleven havde fået andet arbejde og ikke ville komme igen. Selv om de lavede en aftale om, at eleven skulle underskrive og aflevere en blanket om gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, skete det ikke.

Virksomheden havde ret til erstatning

Virksomheden indbragte sagen for Tvistighedsnævnet med krav om erstatning for elevens ensidige ophævelse af uddannelsesaftalen.

Tvistighedsnævnet fandt, at eleven var udeblevet ulovligt fra sin praktikplads den 26. november 2021, og at baggrunden herfor var, at han havde fået ansættelse et andet sted. Udeblivelsen måtte således anses for at være uberettiget og en væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen.

Da eleven aldrig vendte tilbage med en underskrevet aftale om gensidig ophævelse af uddannelsesaftalen, mente Tvistighedsnævnet, at virksomheden var berettiget til at anse uddannelsesaftalen for ensidigt ophævet af eleven. Virksomheden blev efter nævnets faste praksis tilkendt en halv månedsløn svarende til 12.140,99 kr.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på Tvistighedsnævnets kendelse af den 25. august 2022 i sag nr. 14.2022.

Læs mere om Ophævelse af en uddannelsesaftale - DI (danskindustri.dk)

DI's råd

Tvistighedsnævnets kendelse er i tråd med tidligere afgørelser, hvor en elev uberettiget ophæver uddannelsesaftalen, og hvor virksomheden efterfølgende rejser krav om erstatning for elevens manglende opfyldelse af uddannelsesaftalen.

Afgørelsen viser, at gentagne udeblivelser uden lovlig grund kan betragtes som væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen, forudsat at virksomheden har forsøgt med forskellige muligheder for at få eleven til at rette op på den uhensigtsmæssige adfærd ved f.eks. at inddrage fællestillidsmanden og elevens forbund.

Relateret indhold

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter