Foto: Colourbox
21.02.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Brugte tidligere arbejdsgivers kunder i markedsføring

En fratrådt medarbejder havde på hjemmesiden for sin nyetablerede virksomhed angivet sin tidligere arbejdsgivers kunder som samarbejdspartnere. Sø- og Handelsretten fandt, at medarbejderen havde overtrådt markedsføringsloven, men ikke lov om forretningshemmeligheder. Det var heller ikke bevist, at medarbejderen groft havde misligholdt sin loyalitetsforpligtelse.

Opsagde sin stilling for at være freelancer

Medarbejderen blev ansat som ”paid social specialist” 17. august 2020, men allerede i januar 2021 opsagde medarbejderen sin stilling med fratrædelse ultimo februar 2021, fordi han gerne ville tilbage til freelancelivet. I opsigelsesperioden arbejdede han hjemmefra.

Medarbejderen fik i forbindelse med sin opsigelse besked på, at han ikke skulle informere virksomhedens kunder om sin fratræden, for dette ville den kundeansvarlige tage sig af.

Hentede tidligere arbejdsgivers kunder til egen virksomhed

Virksomheden konstaterede efter medarbejderens fratræden, at han, på trods af at han var blevet bedt om at lade være, havde kontaktet sine tidligere kunder og informeret dem om sin fratræden. Dette mente virksomheden var groft illoyalt og en misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Endvidere mente virksomheden, at medarbejderen i sin opsigelsesperiode havde udført konkurrerende arbejde og havde forsøgt at flytte virksomhedens kunder over til sig selv. Ydermere havde medarbejderen på sin hjemmeside kort efter fratrædelsestidspunktet under ”samarbejdsaftaler” indsat de af virksomhedens kunder, som han havde arbejdet med under sin ansættelse hos virksomheden.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten fandt, at den fratrådte medarbejders angivelse af den tidligere arbejdsgiver og kunderne på den nyetablerede virksomheds hjemmeside under ”Samarbejdsaftaler” og ”Portfolio” var uberettiget og i strid med markedsføringsloven.

Retten fandt endvidere, at dette var egnet til at vildlede samt påvirke andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd og skade den tidligere arbejdsgiver, og at medarbejderen herved havde overtrådt markedsføringslovens § 3, stk. 1, § 13 og § 20, stk. 1.

Retten fandt det ikke godtgjort, at der var tale om oplysninger omfattet af lov om forretningshemmeligheder, ligesom der ikke var ført bevis for, at den tidligere medarbejder benyttede fortrolige oplysninger til at hverve virksomhedens kunder til sin nye virksomhed, jf. lov om forretningshemmeligheder § 2 og § 4, stk. 2.

Retten mente derimod ikke, at medarbejderen groft havde misligholdt ansættelsesforholdet under ansættelsen, og bemærkede derudover, at en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet ikke vil kunne føre til bortvisning med tilbagevirkende kraft med pligt til at tilbagebetale allerede udbetalt løn for udført arbejde.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Sø- og Handelsrettens afgørelse af 30. maj 2022 i sag nr. BS-27010/2021-SHR.

DI's råd

Bortvisning afhænger altid af en konkret vurdering af sagens omstændigheder, om en bortvisning er berettiget.

Bortvisning med tilbagevirkende kraft er som hovedregel begrænset til de tilfælde, hvor medarbejderen har handlet groft illoyalt under en arbejdsfri periode (typisk under fritstilling), og dermed ikke har udført arbejde i den pågældende periode.

Kontakt derfor altid DI for rådgivning, hvis I overvejer at bortvise en medarbejder, eller ved tvivl om overtrædelse af markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder.

Skabeloner

Skabelon til bortvisning

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.