Foto: Colourbox
13.03.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Regler for arbejde i påsken på byggeriets overenskomster

Få styr på, hvordan du på byggeriets overenskomster håndterer de helligdage, der falder i forbindelse med påsken 2023.

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag 2023

Skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag er helligdage.

Ifølge byggeriets overenskomster har medarbejderne ret til frihed på helligdage.

For medarbejdere på timeløn udbetales der et forskudsbeløb på 1.300 kr. fra Søgnehelligdagskontoen. Undtaget er Industri- Træ- og Møbeloverenskomsten, hvor der udbetales et beløb svarende til 1.100 kr. fra Søgnehelligdagsopsparingen.

Ved arbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag betales til medarbejdere på timeløn foruden løn også 100 pct. i overarbejdstillæg.

Bemærk, at nogle overenskomster tager udgangspunkt i mindstebetalingssatsen, mens andre tager udgangspunkt i den personlige timeløn.

For Gulvoverenskomsten gælder følgende: Alle overarbejdstimer på helligdage betales med et tillæg pr. time 143,95 kr. Første påskedag betales med et tillæg pr. time 208,85 kr.

For Industrioverenskomsten differentieres mellem fagområder.

For Maleroverenskomsten udbetales i forhold 2/5 Påskeraten fra Søgnehelligdagskortet.

Bemærk! Ovennævnte satser bliver formentlig ændret med tilbagevirkende kraft pr. 1. marts 2023, i forbindelse med overenskomstfornyelsen.  Læs mere om i nyheden OK2023: Forlig om byggeriets overenskomster - Dansk Industri

Holddriftsarbejde

For overenskomster, hvor holddriftsarbejde er aftalt, gælder følgende:

Ved almindeligt planlagt holddriftsarbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag ydes tillæg for holddrift 2 i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Det anbefales, at holddriftsarbejderen gives erstatningsfri for arbejde på søgnehelligdage.

Hvis der ikke gives erstatningsfri for arbejde på søgnehelligdage, skal der ud over overarbejdstillæg betales tillæg 3 i henhold til overenskomstens bestemmelser.

Ved overarbejde på søgnehelligdage skal der betales overarbejdstillæg efter overenskomstens bestemmelser om arbejde på søn- og helligdage.

Der skal også betales holddriftsholdstillæg, hvis overarbejdet udføres i et tidsrum, der er omfattet af reglerne om Holddriftsstillæg.

Funktionærlignende ansatte

Medarbejdere ansat på funktionærlignende vilkår modtager fuld løn på Søgnehelligdage.

Ved arbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag ydes 100 pct. overarbejdstillæg.

Lærlinge

Hvis lærlinge holder fri på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag, gælder de samme regler som for voksne arbejdere. Lærlinge holder således fri uden afkortning i deres løn.

Ved arbejde på skærtorsdag, langfredag og 2. påskedag betales sædvanlig løn + løn for de konkrete timer og 100 pct. overarbejdstillæg.

Lærlinge under 18 år kan ikke pålægges at overarbejde.

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Brug for rådgivning?

Skriv til vores eksperter