Foto: Colourbox
18.04.23 Vi rådgiver dig Nyheder

Nybagt mor afslog deltid og blev udsat for repressalier

En kvinde blev under sin barselsorlov opsagt og tilbudt en deltidsstilling uden ledelsesansvar. Da hun rejste et krav om godtgørelse på denne baggrund, blev hun udsat for repressalier af ledelsen. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at dette var forskelsbehandling på grund af køn, og tildelte kvinden en godtgørelse på i alt 460.000 kr.

Afskediget under barselsorlov

En kvinde blev ansat som HR-manager med ansvar for hele HR-området og som en del af den faste ledelse i en virksomhed inden for restaurationsbranchen. Stillingen var på fuld tid.

Tre år senere gik hun på graviditets- og barselsorlov, som var planlagt til at vare ca. et år, hvorefter hun ville genoptage arbejdet. Under barslen henvendte arbejdsgiveren sig til kvinden flere gange, idet de havde behov for at ændre på HR-manager stillingen. Kvinden fik en opfattelse af, at arbejdstiden skulle reduceres en smule, og at en del af arbejdsopgaverne – CSR-delen – ville bortfalde.

Kvinden modtog herefter, fortsat under barslen, en opsigelse og et tilbud om en ny, ændret stilling som HR-koordinator. Opgaverne og forholdene i denne stilling afveg væsentligt fra den tidligere stilling, var generelt mindre gunstige og var kun på ca. 15 timer ugentligt. Kvinden ville blive frataget sine hidtidige ledelsesmæssige opgaver.

Ledelsen talte grimt

Kvinden ønskede ikke at indtræde i denne nye, ændrede stilling og fremsatte over for arbejdsgiveren krav om godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsloven. Herefter oplevede hun at blive frosset ude af fællesskabet på arbejdspladsen. Derudover talte ledelsen grimt om klager i åbent forum og fortalte de andre medarbejdere, at hun havde sagsøgt virksomheden. Hun blev som den eneste pålagt at stemple ind og ud i et online tidsregistreringsprogram og at holde alle møder på kontoret og ikke uden for arbejdspladsen.

Ligebehandlingsprincippet krænket

Opsigelsen og den væsentlige stillingsændring fandt sted under kvindens barselsorlov, hvorfor den omvendte bevisbyrde fandt anvendelse, og arbejdsgiveren skulle bevise, at det ikke havde været begrundet i barselsorloven. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at arbejdsgiveren ikke havde løftet denne bevisbyrde, da de ikke havde søgt at redegøre nærmere for baggrunden for opsigelsen og varslingen af den væsentlige stillingsændring.

Derudover fandt nævnet det bevist, at ledelsens handlinger efter kvindens fremsatte krav om godtgørelse gav anledning til at formode, at hun blev udsat for repressalier som følge af kravet. Det blev vurderet, at arbejdsgiveren ikke kunne modbevise dette, hvorfor ligebehandlingslovens § 9 var blevet krænket.

Kvinden blev tilkendt godtgørelse på i alt 460.000 kr. svarende til en godtgørelse for 435.000 kr. for opsigelsen og 25.000 kr. for den væsentlige stillingsændring, da ligebehandlingsprincippet var blevet krænket i begge tilfælde.

DI var ikke involveret i sagen.

Nyheden er baseret på Ligebehandlingsnævnets afgørelse af 18. januar 2023 i sag nr. 9106.

RELEVANTE LINKS

Link til afgørelse: Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn afskedigelse under orlov - repressalier - medhold (retsinformation.dk)

DI's råd

Sagen viser i tråd med lignende sager om samme ændring, at en opsigelse eller væsentlig stillingsændring af en medarbejder under barselsorlov giver en formodning for forskelsbehandling på grund af køn. Det er i strid med ligebehandlingsloven at behandle en medarbejder mindre gunstigt end andre medarbejdere begrundet i dennes barsel eller graviditet.

Skabeloner

Skabelon til opsigelse

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.