Foto: Colourbox
27.02.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Ikke i strid med ligelønsprincippet at aflønne faggrupper forskelligt

En stor dansk biotekvirksomhed har tre højesteretsdommeres ord for, at det ikke er i strid med ligelønsloven, at teknikere får en højere gennemsnitlig løn end laboranter. En faglig voldgift afgjorde, at de to faggruppers arbejde er så forskelligt, at man ikke kan konkludere, at det har samme værdi.

Lønforskel på 12,61 pct.

Forbundet, som repræsenterede virksomhedens 400 laboranter, havde konstateret, at virksomhedens teknikere i gennemsnit fik en løn, der var 12,61 pct. højere end laboranternes løn.

Forbundet mente, at den statistiske lønforskel var bevis for, at der var en systematisk kønsbaseret lønforskel i strid med Industriens Funktionæroverenskomst, herunder bilag 27 om implementering af ligelønsloven.

Virksomheden anførte i sagen, at lønforskellen skyldes forskellige jobbeskrivelser, ansvarsområder, uddannelseskrav og de faktiske arbejdsvilkår for de to medarbejdergrupper samt gennemsnitslønnen for grupperne på landsplan ifølge Danmarks Statistik.

Fundamentalt forskellige funktioner

Voldgiftsretten foretog en dybdegående analyse af arbejdsfunktionerne og -vilkårene for både laboranter og teknikere i virksomheden.

Ved at fokusere på de konkrete arbejdsopgaver, arbejdets art, samt kravene til uddannelse og kompetencer for både laboranter og teknikere, fastslog voldgiftsretten, at deres roller i virksomheden var væsentligt forskellige.

I denne sammenhæng lagde dommerne til grund, at laboranterne hovedsageligt fokuserede på prøvetagning, analyser og andre laboratorieopgaver, mens teknikernes opgaver primært omfattede overvågning og styring af produktionsprocesser, ofte med ansvar for komplekst teknisk udstyr.

Denne fundamentale forskel i arbejdsfunktioner og ansvarsområder indebar, at voldgiftsretten konkluderede, at de to grupper ikke befandt sig i så sammenlignelige situationer, at man meningsfuldt kan forholde sig til, om der er tale om arbejde af samme værdi.

Ingen overtrædelse af ligelønsprincippet

Selv om voldgiftsretten kun skulle tage stilling til, om laboranter og teknikere udførte arbejde af samme værdi, fandt den alligevel anledning til at forholde sig grundlæggende til spørgsmålet om lønfastsættelsen på virksomheden.

Om dette spørgsmål udtalte voldgiftsretten, at lønforskellene afspejlede bredere markedsforhold og ikke udgjorde en overtrædelse af ligelønsprincippet. Dommerne lagde her vægt på, at virksomheden havde handlet i overensstemmelse med både national lovgivning og EU's direktiver ved at basere lønninger på objektive kriterier som ansvar, kvalifikationer og arbejdets art, snarere end medarbejdernes køn.

Nyheden er baseret på faglig voldgifts afgørelse af 9. februar 2024 i sag nr. FV2022.829.

DI mener

Sagen udgør et vigtigt bidrag til forståelsen af, hvordan ligelønsreglerne fungerer i praksis.

Afgørelsen understreger betydningen af at opretholde gennemsigtige lønstrukturer, der afspejler medarbejdernes rolle, ansvar og bidrag til virksomhedens mål, uafhængigt af køn.

Sagen illustrerer vigtigheden af løbende at evaluere og justere virksomhedernes lønpolitikker for at sikre, at de overholder gældende lovgivning om ligeløn og arbejdstagerrettigheder, samtidig med at de fremmer et inkluderende og retfærdigt arbejdsmiljø.

Samtidig antyder sagen, at de grundlæggende forskelle, der stadig er i aflønningen af mænd og kvinder, hverken kan eller bør løses én ligelønssag ad gangen, men derimod ved en langvarig indsats i forhold til det kønsopdelte arbejdsmarked og de kønsopdelte uddannelsesvalg.

Læs mere om Ligeløn - rådgivning til arbejdsgivere - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.