Foto: Colourbox
19.02.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Satser og lønændringer på Serviceoverenskomsten pr. 15. marts 2024

Med virkning fra 15. marts 2024 er der sket en række ændringer vedrørende lønforhold og betalingssatser på Serviceoverenskomsten. Du kan se satserne for 2024 nedenfor (Almindelige bestemmelser).

§ 10 Startløn

Pr. 15. marts 2024 157,75 kr.

§ 10 Præstationsløn

Pr. 15. marts 2024 164,86 kr.

§ 10 Unge under 18 år

Pr. 15. marts 2024 126,80 kr.

§ 11 Lønsammensætning

Efter 36 måneders anciennitet

NB: Pr. 15. november 2023 stiger brancheanciennitetstillægget til 9,30 kr. pr. præsteret arbejdstime, og pr. 15. maj 2024 til 10,30 kr. pr. præsteret arbejdstime.

§ 12 Krævet transport mellem flere arbejdspladser

Overenskomstparterne har aftalt følgende vedrørende reglen om ”krævet” transport mellem flere arbejdspladser.

 

 

15.11.23

15.03.24

15.05.24

0-12 mdr. anciennitet

 

-

130,46

-

12-18 mdr. anciennitet 

 

-

132,35

-

18-36 mdr. anciennitet 

 

-

135,11

-

Efter 36 måneder

 

131,69

135,11

136,11

Særlige tillæg

§ 15, stk. 2.

Aftentillæg

Pr. 15. marts 2024 16,99 kr.

Nattillæg

Pr. 15. marts 2024 22,12 kr.

Tillæg for arbejde på søn- og helligdage og juleaftensdag 00.00-24.00

Pr. 15. marts 2024 24,55 kr.

Tillæg for arbejde 1. maj kl. 12.00-24.00

Pr. 15. marts 2024 24,55 kr.

§ 15, stk. 4

Tillæg på grund af særlige omstændigheder

Pr. 15. marts 2024 4,88 kr.

§ 18 Overtidssatser

Pr. 15. marts 2024:  første 3 timer: 43,59 kr. og efterfølgende timer 87,18 kr.

§ 22 Fritvalgsopsparing

Pr. 1. marts 2024 stiger indbetalingen af den ferieberettigede løn med 2 pct point, således at der indbetales i alt 9,00 pct af den ferieberettigede løn.

§ 50, stk. 5 Løn til elever

Pr. 15. marts 2024 1. år 84,53 kr.                            

Pr. 15. marts 2024 2. år 94,26 kr.

OBS

Unge elever 18-19-årige får samme satser i pension som øvrige medarbejdere. Læs mere på Aftale om pension til elever på Service- og skadesserviceoverenskomsten - SBA - DI (danskindustri.dk)

OBS

Nyheder om satser og regler udgives i oplysningsøjemed og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Der kan ikke rejses krav mod DI om godtgørelse for skade eller tab som følge af brug af nyheden. Uanset om der er tale om fejlskrift eller andre forhold, der kan henføres til nyheden.

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.