Foto: Colourbox
04.03.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Overarbejde talte med i betaling ved fravær efter en arbejdsskade

En faglig voldgift har afgjort, at virksomheder skal inkludere overarbejde i den betaling, som medarbejdere på Serviceoverenskomsten har krav på under fravær på grund af en arbejdsskade.

Meget overarbejde inden sygemelding

En rengøringsmedarbejder på Serviceoverenskomsten faldt på sit arbejde i februar 2021. Ulykken blev anmeldt og senere anerkendt som en arbejdsskade, og medarbejderen var fraværende på grund af arbejdsskaden i omkring fire måneder. 

I ugerne op til, at medarbejderen blev sygemeldt efter arbejdsskaden, havde hun haft en betydelig og, for hende usædvanlig, mængde overarbejde. Spørgsmålet var, om det overarbejde skulle inkluderes i den betaling, som medarbejderen havde krav på under fraværet med arbejdsskaden.  

Bestemmelse i Serviceoverenskomsten

Medarbejderens ansættelsesforhold var omfattet af Serviceoverenskomsten. Efter Serviceoverenskomsten har en medarbejder under sit fravær på grund af en arbejdsskade krav på betaling fra arbejdsgiveren.

Bestemmelsen i overenskomsten har følgende ordlyd: ”Ved uarbejdsdygtighed på grund af arbejdsskade ydes en godtgørelse på 100% af indtjeningen inden for den sidste lønperiode på 4 uger. Beregningen foretages efter dagpengelovens almindelige regler.”

Medarbejderen havde altså krav på betaling under fraværet, men hvor meget? Det var det spørgsmål, som der skulle tages stilling til. Helt konkret om medarbejderens overarbejde fire uger forud for fraværet indgik i betalingen, eller ej.

Tvist om grundlag for betaling under fravær

Medarbejderen var af den opfattelse, at bestemmelsens ordlyd inkluderede al indtjening fire uger forud for fraværet, herunder også eventuelt overarbejde.

Virksomheden mente derimod, at bestemmelsens henvisning til sygedagpengeloven gjorde, at der skulle ske dækning for det forventede indtægtstab, og at dette ikke inkluderede overarbejde.

Bagudrettet beregning

Dommeren konkluderede, ud fra en naturlig sproglig forståelse af bestemmelsen, at beregningsgrundlaget for godtgørelsen under en arbejdsskade også inkluderer eventuelt overarbejde, som medarbejderen dokumenterbart har haft fire uger forud for fraværet.

Dommeren fandt det ikke bevist, at bestemmelsen skulle fortolkes ud fra det forventede indtægtstab i perioden – sådan som virksomheden mente.

Overenskomstparterne har aftalt en fire ugers bagudrettet periode for beregningen, og ikke en fremadrettet.

Medarbejderen fik derfor medhold.  

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelsen af den 16. februar 2024 i sag nr. FV2023.605.

DI's råd

Sagen afklarer et fortolkningsspørgsmål på Serviceoverenskomsten, om at dokumenteret overarbejde fire uger forud for fraværet pga. en arbejdsskade indgår i beregningen af den godtgørelse, som en medarbejder har krav på under sit fravær.

Vær opmærksom på, at den konkrete sag handler om en bestemmelse i Serviceoverenskomsten, og at den derfor ikke er et udtryk for en generel retsstilling. Hvordan det forholder sig på andre områder afhænger af vilkårene i den enkelte overenskomst.

Derudover vedrører sagen alene spørgsmålet i relation til fravær på grund af arbejdsskader.

Arbejder I til dagligt med Serviceoverenskomsten, skal I huske at tælle overarbejde med i godtgørelsen under fravær på grund af arbejdsskader.

Læs mere om Overarbejde - DI (danskindustri.dk)

Læs mere om Arbejdsskader - DI (danskindustri.dk)

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.