Foto: Colourbox
02.04.24 Vi rådgiver dig Nyheder

Ingen dokumentation for snyd med arbejdstid

En faglig voldgift har afgjort, at der ikke var grundlag for at bortvise to tagtækkere, som virksomheden mente havde snydt med registrering af deres arbejdstid. Virksomheden skulle derfor betale godtgørelse for usaglig opsigelse og erstatning for de to medarbejderes løntab i opsigelsesperioden.

27. september 2023 bortviste en byggevirksomhed to tagtækkere, fordi de mente, at medarbejderne havde snydt med deres timeregistrering, senest torsdag den 14. september 2023.

Ingen dokumentation

Dommeren konkluderede dog, at virksomheden ikke havde fremlagt tilstrækkeligt bevis for snyd med timeregistreringen på den pågældende dag.

Dommeren lagde blandt andet vægt på, at de bortviste medarbejdere ikke havde tilstrækkelig mulighed for at kommentere grundlaget, inden de blev bortvist. Derfor blev bortvisningen anset for at være uberettiget.

Dommeren vurderede heller ikke, at der var tilstrækkeligt grundlag for opsigelse baseret på de oplysninger, der forelå i sagen.

Kunne ikke bruge GPS-data

I denne sag var udfordringen desuden, at GPS i bilerne ikke var varslet som en kontrolforanstaltning, og virksomheden ønskede ikke at anvende disse. Det er vigtigt at bemærke, at manglende dokumentation og beviser for timeregistreringen kan have haft indflydelse på dommerens afgørelse.

Som følge af dommerens afgørelse havde de to medarbejdere krav på erstatning for løntab i deres opsigelsesperioder samt godtgørelse for usaglig opsigelse.

DI førte sagen for virksomheden.

Nyheden er baseret på kendelse i faglig voldgift FV 2023-1152 af 22. februar 2024.

DI’s råd

DI anbefaler virksomheder at være opmærksomme på betydningen af dokumentation i sager om bortvisning eller opsigelse. Det er vigtigt, at I sikrer tilstrækkeligt grundlag og dokumentation for sådanne beslutninger, især i tilfælde af bortvisning kan det være afgørende at kunne bevise de faktiske omstændigheder.

Endvidere anbefaler DI, at virksomheder giver medarbejdere mulighed for at komme med bemærkninger til grundlaget for opsigelse eller bortvisning.

DI anbefaler virksomheder at sikre, at GPS i firmabiler er korrekt varslet som en kontrolforanstaltning, da data fra GPS kan fungere som bevis i en personalesag.

Læs mere om Bortvisning af medarbejder - Dansk Industri - DI

Læs mere om Kontrolforanstaltninger - DI (danskindustri.dk)

Skabeloner

Varsling af kontrolforanstaltninger

Hent

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.