Lokalaftaler

En lokalaftale beskriver de principper, der ikke allerede fremgår af overenskomsten. Virksomheder kan indgå lokalaftaler med deres medarbejdere om f.eks. fleksibel arbejdstid, rådighedsvagter og lønsystemer.

Lokalaftaler

De fleste overenskomster indeholder mulighed for, at de lokale parter kan indgå aftaler, der tilpasser overenskomstens principper til de lokale forhold. Dette kan ske gennem lokalaftaler.

Der findes ikke en lov, der omhandler lokalaftaler, så lokalaftaler ses oftest inden for overenskomsterne, der bl.a. indeholder regler om indgåelse og opsigelse af lokalaftaler.

En lokalaftale bruges til at beskrive de principper, der ikke allerede fremgår af overenskomsten.

De lokale parter kan indgå lokalaftaler om mange forskellige forhold. Det kan f.eks. være:

  • fleksibel arbejdstid
  • flextid
  • rådighedsvagter
  • lønsystemer
  • tillægsbetalinger
  • arbejdstøj.

Supplement til og fravigelse af overenskomst

Lokalaftaler supplerer overenskomsten inden for de fastlagte rammer. En lokalaftale må som hovedregel ikke være i strid med overenskomsten. Der er dog under nogen overenskomster mulighed for at indgå lokale aftaler om at afvige fra en række af overenskomstens bestemmelser.

Opsigelse af lokalaftaler

De lokale parter kan ligeledes opsige lokalaftaler, således at parterne kan blive frigjort fra de vilkår, aftalen indeholder.

For medlemmer

I dybden med lokalaftaler

Få svar på alt om lokalaftaler, herunder indgåelse, indhold, ændring, opsigelse af en lokalaftale. Her kan du også downloade skabeloner vedrørende lokalaftaler.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 01.04.23

Se også

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.