Vi rådgiver dig

Personalepolitik om brug af generativ AI

Generativ AI, f.eks. ChatGPT, BING og BERT, er en teknologi i rivende udvikling, som kan være en stor hjælp for virksomheder og medarbejdere til at fremme innovation og effektivitet. Få styr på, hvad I skal være opmærksomme på i forbindelse med medarbejderes brug af generativ AI.

Generativ AI er ifølge ChatGPT: ”En gren af kunstig intelligens, der bruger algoritmer til at generere nye data, der ligner og/eller er relateret til eksisterende data. Det kan bruges til at generere alt fra tekst til billeder til musik og mere”.

Generativ AI kan således bruges til mange forskellige formål og kan have stor værdi for langt de fleste virksomheder. På DI Digital’s hjemmeside kan du finde mere inspiration til, hvordan din virksomhed kan komme i gang med at arbejde med kunstig intelligens.

Nedenfor har vi samlet nogle opmærksomhedspunkter, virksomheder bør overveje i forbindelse med medarbejderes brug af generativ AI, og som kan bruges som grundlag for en personalepolitik om emnet. 

Hvorfor skal vi have en personalepolitik om generativ AI?

For at sikre ansvarlig brug af generativ AI, er det nødvendigt at etablere fælles rammer for brugen af teknologien på tværs af virksomhedens medarbejdere. En personalepolitik kan i den forbindelse være en stor hjælp, fordi den kan skabe gennemsigtighed omkring, hvordan virksomheden forholder sig til generativ AI, og hvordan teknologien bør benyttes i arbejdsmæssig sammenhæng. 

I bør i den forbindelse afdække og kommunikere de lovgivnings- og forretningsmæssige risici, der er forbundet med generativ AI. Det bør også indgå i personalepolitikken, hvordan overtrædelse af virksomhedens retningslinjer, gældende lovgivning og de bruger- og tjenestevilkår, der gælder for eksempelvis ChatGPT, håndteres internt i virksomheden, og hvordan henholdsvis ledere og medarbejdere bør forholde sig i tilfælde af en overtrædelse.

Kortlægning af egnede opgaver til generativ AI

Det er en god idé at begynde med at identificere opgaver, hvor generativ AI kan være nyttig for netop jeres virksomhed, og opgaver, hvor I ikke mener, at teknologien er egnet. I bør kommunikere disse retningslinjer til medarbejderne for at fremme brugen, hvor det vil være til gavn og samtidig undgå uhensigtsmæssig brug.

Som mange andre værktøjer, bør generativ AI anvendes med omtanke, og materiale produceret af for eksempel ChatGPT bør evalueres og kvalitetssikres inden videre brug. Derudover bør I angive med kildehenvisning, når generativ AI er blevet anvendt, og hvor materialet kommer fra.    

Vejledning og oplæring

Hvis jeres medarbejdere benytter generativ AI, eller det bliver en mulighed på længere sigt, bør medarbejderne have oplæring og vejledning i, hvordan de skal bruge teknologien i arbejdssammenhæng for at sikre, at medarbejderne har kompetencerne til at anvende teknologien på en ansvarlig og effektiv måde.

Hvilken type af oplæring og vejledning, der er nødvendig, vil afhænge af virksomhedens behov, og hvilke typer opgaver teknologien skal bruges  til.    

Løbende opfølgning

I bør regelmæssigt evaluere brugen af generativ AI, og hvilken indvirkning det har på medarbejdernes arbejde og virksomhedens processer. Overvej justeringer i virksomhedens personalepolitik for at optimere brugen af teknologien og resultater på den ene side og minimering af uhensigtsmæssig brug på den anden side.

Det er en god idé at involvere de afdelinger i virksomheden, der er ansvarlige for henholdsvis IT og compliance, da en politik vedrørende generativ AI også har betydning for disse områder.

Et område i udvikling

Udover allerede gældende lovgivning, som er relevant for virksomheder og medarbejderes anvendelse af generativ AI, er det teknologiske område i hurtig udvikling.

I kan følge med i udviklingen på DI Digital's hjemmeside, hvor vi løbende informerer om blandt andet den kommende AI forordning, der har til formål at regulere brug af teknologien for udbydere og brugere. Som medlem af DI Digital har du også adgang til mere viden i Di Digital’s AI netværk.

Læs mere på Vejledning om kunstig intelligens - DI (danskindustri.dk)

Skabeloner

Personalepolitik om brug af generativ AI

Download
For medlemmer

I dybden med personalepolitik om brug af generativ AI

Få svar på, hvad en personalepolitik om medarbejderes brug af generativ AI bør indeholde, og hvordan I begrænser kilder og f.eks. beskytter persondata og forretningshemmeligheder, når medarbejdere bruger generativ AI til at løse arbejdsopgaver.

Gå i dybden

Artikel opdateret den 11.12.23

Relateret indhold

Fandt du ikke svar?
Få hjælp
Skriv til vores eksperter

Her kan du stille dine personalejuridiske spørgsmål. Når du har udfyldt og sendt formularen, bliver din sag oprettet hos den rette ekspert, som kontakter dig telefonisk eller på e-mail hurtigst muligt.