Evaluér sammensætningen og arbejdet i bestyrelsen

Et værktøj til mere værdiskabende bestyrelsesarbejde

Med en bestyrelsesevaluering dannes grundlag for en objektiv og konstruktiv analyse og vurdering af bestyrelsens sammensætning, arbejdsform og effektivitet. Evalueringen hjælper bestyrelsen med at identificere styrker, svagheder og opmærksomhedspunkter i bestyrelsens nuværende sammensætning og arbejdsgange. 

Formålet er at skabe et gennemarbejdet grundlag for et videre arbejde målrettet mod det mest optimale og værdiskabende bestyrelsesarbejde. 

Hvorfor er det en god idé at evaluere sin bestyrelse? 

Fordi, at det: 

 • er en mulighed for at få en objektiv vurdering af bestyrelsens sammensætning, arbejdsmetoder og effektivitet. 
 • er et værktøj til at identificere bestyrelsens styrker og svagheder og dermed, hvor der er behov for udvikling. 
 • opfordrer til en åben dialog og refleksion af bestyrelsens præstationer, hvilket kan bidrage til en højere professionel ansvarlighed. 
 • sikrer en målrettet udvikling, fordi I sammen identificerer, hvad I med fordel kan udvikle på. 

Foreningsbestyrelser

Evalueringen er tilpasset foreningsbestyrelser i regi af Dansk Industri, f.eks. brancheforeninger, medlemsforeninger, regionalforeningern mv.

Evalueringen beskæftiger sig med tre overordnede områder: 1) Mangfoldighed og diversitet, 2) Kompetencer og 3) Arbejde og effektivitet.

Hvert område er specifikt tilpasset foreningsbestyrelser, og der er yderligere mulighed for at tilføje flere kompetenceområder og tilføje egne spørgsmål.

SMV-bestyrelser

Evalueringen er tilpasset små- og mellemstore virksomheder.

Evalueringen beskæftiger sig med fem overordnede områder: 1) Mangfoldighed og diversitet, 2) Bestyrelsens samlede kompetencer, 3) Medlemmernes gensidige uafhængighed, 4) bestyrelsens arbejdsform og effektivite. samt 5) de enkelte bestyrelsesmedlemmers bidrag. Hvert område er specifikt tilpasset SMV-bestyrelser, og der er yderligere mulighed for at tilføje flere kompetenceområder og tilføje egne spørgsmål. 

Evalueringsværktøjet er bygget med udgangspunkt i 'Anbefalinger for god selskabsledelse'. Det anbefales, at der gennemføres en årlig bestyrelsesevaluering og at der mindst hvert tredje år inddrages ekstern bistand. 

 • 1

  Evalueringen oprettes

  Du starter med at oprette bestyrelsesevalueringen. Det gør du ved at indtaste informationer om alle bestyrelsesmedlemmerne online. Vi tilpasser herefter evalueringen, så den passer bedst muligt til jeres bestyrelse, inden vi sender den ud til alle bestyrelsesmedlemmer.

 • 2

  Indsamling af besvarelser

  I får typisk 10 dage til at besvare evalueringen. I besvarer evalueringen online, hvilket typisk tager 30 minutter. Vi følger løbende op, så vi er sikre på, at alle bestyrelsesmedlemmer har besvaret inden for de 10 dage.

 • 3

  Besvarelserne analyseres

  DI analyserer og opsummerer alle bestyrelsesmedlemmernes besvarelser. Herefter samler vi resultaterne og vores anbefalinger til jer via en præsentationsvenlig rapport, som vi sender til jer via mail.

 • 4

  Gennemgang af resultater

  En af vores konsulenter præsenterer resultaterne og anbefalingerne. I vælger selv, om præsentationen skal være for bestyrelsesformanden alene eller for den samlede bestyrelse til det førstkommende bestyrelsesmøde.

DI stiller også en medarbejder med mange års bestyrelseserfaring til rådighed, så I kan få støtte og sparring til at lægge en plan for, hvordan netop jeres bestyrelsesevaluering skal gennemføres.

Opret gerne bestyrelsesevalueringen i god tid. Du kan forvente at opsætningen og udsendelsen af evalueringen tager ca. to hverdage. Herefter normalt 10 dage til indsamling af besvarelser. Afslutningvis skal bruges 4-5 hverdage på udarbejdelse af rapporten.

Hvad er næste skridt?

Hos Dansk Industei står vi naturligvis klar til yderligere hjælp, sparring og rådgivning, når bestyrelsesevalueringen er gennemført. Det gælder uanset om næste skridt er en bestyrelsesuddannelse, at finde det næste kvindelige bestyrelsesmedlem eller noget tredje. 

Vi står også klar, hvis bestyrelsen har brug for et længere forløb, hvor der arbejdes målrettet med de resultater, der er kommet ud af bestyrelsesevalueringen. 

 

Peter Larsen

Peter Larsen

Chef for Virksomhedsudvikling

Peter er fagansvarlig på DI's bestyrelsesuddannelse og bestrider også flere bestyrelsesposter.

Henrik Sørensen

Henrik Sørensen

Chefkonsulent

Henrik har fra tidligere bestyrelsesjobs på egen krop gjort sig erfaringer med bestyrelsessammensætning og -arbejde.

Johan Stauner Bill

Johan Stauner Bill

Studentermedarbejder