02.06.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Egypten - krav om Cargo-X for flytransport og usikkerhed om remburskrav

Egypten stiller mange krav, når varer skal importeres, og det er ikke altid,  at reglerne er entydige, og de  bliver ofte ændret med kort varsel. Derfor er det vigtigt hele tiden at være i god dialog med modtager i Egypten.

Krav om remburs, eller ikke krav om remburs til Egypten – det er et godt spørgsmål

Den 1.marts 2022 meddelte den Egyptiske Centralbank, med kort varsel, at der var indført krav om, at bankerne kun må acceptere betaling via remburs ved import til Egypten.

Det betyder, at de ikke længere må acceptere dokumentinkasso, som ellers er en billigere og mindre besværlig betalingsmetode for virksomhederne. Det forlyder dog fra flere sider, at kravet om remburs er bortfaldet Egypt rows back on LC requirement | Global Trade Review (GTR) (gtreview.com) Det vil den Egyptiske Centralbank imidlertid ikke bekræfte, og anbefalingen er, at man holder en tæt dialog med egen bank og med modtageren. 

Krav om Advance Cargo Information for forsendelser med luftfragt træder i kraft den 1. oktober 2022 

Egypten har indført et Dekret om implementering af Advance Cargo Information (ACI) hvor alle eksportdokumenter skal påføres et ACID nummer. Kravet gælder på nuværende tidspunkt kun søfragt forsendelser, men per 1. oktober 2022 vil det også gælde for forsendelser med luftfragt.

Eksportører
Kravet indebærer, at eksportøren skal registreres i Cargo-x. Når det er sket, får eksportøren et nummer, som skal gives til importøren. Eksportøren skal uploade alle eksportdokumenterne og eksportfakturaens oplysninger skal registreres i et særligt excel format. Herefter skal importøren  forhåndsregistrere forsendelsen i systemet Homepage (nafeza.gov.eg) Her genereres et ACID nummer, som eksportøren skal påføre alle eksportdokumenterne. 

Transportører
Alle transportører, som står for transporten til Egypten, skal være registreret i Cargo-X systemet. Det er samme krav, som gælder for eksportører. Umiddelbart er der ikke krav om, at transportøren skal uploade dokumenter i systemet, men blot forsyne eksportøren med Bill of Lading eller et draft heraf. 

Det tysk-arabiske handelskammer har lavet denne Q&A som måske kan hjælpe med svar.