29.12.22 Vi rådgiver dig Nyheder

Reglerne for oprindelsesbeviser til Singapore ændres

Fra den 1. januar 2023 kan virksomheder, som eksporterer til Singapore, kun anvende REX-ordningen. Det betyder, at oprindelseserklæringer, der er udfærdiget af godkendte eksportører i EU, ikke længere er gyldige ved eksport til Singapore fra EU.

REX registrering afløser, tilladelse til fakturaerklæring

Fra  den 1. januar 2023 skal eksportører i EU ved eksport til Singapore udfærdige en udtalelse om oprindelse for produkter med oprindelsesstatus. For sendinger med en værdi, som overstiger 6000 Euro, skal virksomheden være REX registreret, og REX nummeret skal påføres erklæringen. Holder værdien sig under 6000 Euro, kan erklæringen anvendes uden REX nummer.

Overgangsordning til den 31. marts 2023

Der er fastsat en overgangsperiode, der sikrer, at Singapores toldmyndigheder accepterer oprindelseserklæringer udfærdiget af EU-godkendte eksportører indtil 31. marts 2023. Herefter accepterer Singapore udelukkende udtalelser om oprindelse. 

Eksporthåndbogen er opdateret under "eksportdokumenter"

Mere information

De ændrede regler fremgår af EU-Kommissionens meddelelse.

Du kan læse mere om reglerne og søge om REX nummer under REX-ordningen på skat.dk.