Miljøledelse

Ved at indføre miljøledelse målretter I jeres indsats mod de væsentligste miljøforhold eksempelvis håndteringen af affald og kemikalier.

Med et miljøledelsessystem skal din virksomhed kunne dokumentere, at den håndterer sine miljøforhold på en forsvarlig måde, samt at virksomheden lever op til gældende lovgivning. Et miljøledelsessystem medfører blandt andet udarbejdelsen og vedtagelsen af en miljøpolitik og fastsatte miljømålsætninger, mål og handlingsplaner. Systemet indebærer desuden, at virksomheden indfører og vedligeholder et styringssystem med procedurer for de væsentligste aktiviteter.

I dansk lovgivning er der ikke krav om, at virksomheder skal indføre et miljøledelsessystem, men systemet kan åbne op for et grønt forretningspotentiale.

Der findes to officielle miljøledelsesstandarder, begge systemer er frivillige at anvende. De internationale ISO 14001 standarder og det europæiske miljøledelsessystem Eco-Management and Audit Scheme (EMAS).

Med en systematisk tilgang til miljøledelse skabes et overblik og det sikres kontinuerlige forbedringer af virksomhedens/ organisationens miljøindsats samt overholdelse af lovgivning.

Få hjælp til miljøledelse her.