DI Analyser Analyser

Baggrundsnotat om beregningerne af klimaforslagene

Dette notat redegør for forudsætninger og antagelser bag beregningerne af klimaforslagene i DI’s 2030-plan.

Skrevet af:

Marie Holst