Analyser

Rørført gasimport fra Rusland er faldet med 75 pct.

I de første syv uger af 2023 er rørført naturgasimport fra Rusland til EU reduceret med godt 75 pct. i forhold til de syv første uger af 2022. Naturgassen er i en vis udstrækning erstattet af flydende naturgas fra USA, Qatar og Nigeria, men den samlede gasimport er stadig under niveauet fra før krigen i Ukraine. EU har dog på trods af dalende import formået at opbygge store gaslagre henover det seneste år.

Det er et år siden, at Rusland begyndte sin invasion af Ukraine. Foruden den omfangsrige humanitære katastrofe har krigen også haft store afledte konsekvenser for energiforsyningen til EU. Leverancerne af rørført gas fra Rusland er faldet med godt 75 pct., og i de første syv uger af 2023 udgjorde den russisk rørførte gas under 10 pct. af den samlede gasimport. Historisk set har gasimporten til EU været domineret af rørført russisk gas, der inden invasionen af Ukraine udgjorde mere end 40 pct. af EU’s gasimport i 2021.

Kilde: ENTSO-G via Bruegel og Dansk Industri.

Det store fald i import af russisk gas til EU skal ses i lyset af, at der kun kommer gas fra to ud af de fire store rørledninger fra Rusland til EU. Gasleverancerne fra Yamal og Nord Stream stoppede i henholdsvis maj og september, men der leveres fortsat begrænsede mængder gas til EU gennem Turkstream og transitledningerne i Ukraine. 

Anm.: Seneste observation er uge 7 i 2023.
Kilde:ENTSO-G via Bruegel og Dansk Industri

Reduktionen af russisk gas er hovedsageligt blevet erstattet af flydende naturgas (LNG) og i mindre grad af rørført gas fra andre lande. I 2021 udgjorde LNG-importen til EU 20 pct. og i 2022 var det knap 35 pct. Det høje niveau ses fortsat i 2023, idet LNG i de første syv uger af 2023 har udgjort omtrent 40 pct. af EU’s gasimport. Omtrent halvdelen af den importerede LNG leveres i øjeblikket fra USA efterfulgt af Qatar og Nigeria. Selvom importen af rørført russisk gas til EU er faldet drastisk, så får EU også LNG-leverancer fra Rusland, og russisk LNG udgjorde 15 pct. af den samlede LNG-import i januar.

Anm.: Seneste observation er uge 7 i 2023.
Kilde:ENTSO-G via Bruegel og Dansk Industri

Trods lavere import og høje gaspriser i 2022 har EU formået at opnå meget høje fyldningsgrader af gaslagrene. Der er i høj grad sæsonudsving i gaslagrene, da opvarmning af bygninger henover vinteren udgør en betydelig del af EU’s gasforbrug. Derfor er der også taget fra gaslagrene i denne vinter,  men lagerbeholdningerne har været højere end sædvanligvis. Dette skyldes blandt andet de relativt milde temperaturer, som vinteren indtil videre har budt på, samt en øget politisk indsats for at holde fyldningsgraderne høje af hensyn til forsyningssikkerheden.

Anm.: Gaslagrene er opgjort på dagsniveau. Der er taget et gennemsnit for at gaslagerniveauet i en pågældende måned. Seneste dagsobservation er den 20. februar 2023.
Kilde: GIE og Dansk Indstutri

Sebastian Kaldahl
Laura Nørgaard Lund
Skrevet af:

Sebastian Kaldahl Laura Nørgaard Lund

Relateret indhold