Analyser

Danske virksomheder investerer massivt i USA

USA er et af de markeder, hvor vi har investeret mest over de sidste fem år. Danske virksomheder har investeringer for næsten 300 milliarder kroner i USA, hvilket gør USA til det land, hvor vi har investeret mest. Danmark har over de seneste fem år øget investeringerne i USA mere i end mange andre lande, Og de kommende år vil også byde på øget dansk tilstedeværelse på det amerikanske marked.

Danske virksomheder har siden 2016 øget deres investeringer i USA. I 2016 havde danske virksomheder investeringer for ca. 100 milliarder kroner i USA. Beholdningen af direkte investeringer i USA nærmer sig nu 300 milliarder kroner.

Anm.: 2022 er baseret på beholdningen fra 2021 fremskrevet med den kvartalsvise strømstatistik i løbet af 2022.

Kilde: Danmarks Nationalbank

USA udgør også en stigende andel af Danmarks samlede direkte investeringer1 . Tilbage i 2016 udgjorde USA ni procent af de samlede investeringer i udlandet, men det er nu steget til over 15 procent.

USA er et af de markeder, hvor vi har øget investeringerne allermest over de seneste fem år. Fra 2016 til 2021 har vi øget de direkte investeringer i USA med 150 procent. De samlede investeringer i udlandet er i samme periode steget med 50 procent. Vi har øget vores investeringer mere i USA end i EU, Asien, Afrika og det øvrige Amerika.

Kilde: Danmarks Nationalbank

I 2021 var USA vores næststørste investeringsmarked. De foreløbige tal for 2022 viser ikke tegn på en mættet interesse for det amerikanske marked i 2022. Den massive vækst i investeringerne har i 2022 sendt USA op på førstepladsen over lande, hvor danske virksomheder har investeret mest. Tallene for 2022 peger helt klart på, at USA har overhalet Storbritannien på listen over største markeder for danske investeringer. Danske virksomheder reducerede sidste år investeringerne i Storbritannien, mens de øgede dem i USA.

Anm.: 2022 er baseret på beholdningen fra 2021 fremskrevet med den kvartalsvise strømstatistik for 2022.

Kilde: Danmarks Nationalbank

Investeringerne i USA har for alvor taget fra siden 2016, hvor Donald Trump blev valgt som præsident i USA. Amerikanerne har haft fokus på at trække investeringer og aktivitet til USA, blandt andet med Trumps skattereform fra 2017, The Tax Cuts and Jobs Act, der som bare et element sænkede selskabsskatten fra 35 pct. til 21 pct. Biden har siden hævet selskabsskatten lidt igen, men har omvendt fået gennemført tre store investeringspakker, The Chips and Science Act, The Infrastructure Investment and Jobs Act og senest Inflation Reduction Act. Alle tre stykker lovgivning indeholder skattemekanismer, der tilskynder til øgede investeringer i USA.

Dertil har der været en generel tendens til at flytte produktionen tættere på salget for at få kortere forsyningskæder. Denne udvikling har fået mere fart i USA - ikke mindst i kølvandet på COVID-19. Endelig har det amerikanske marked vokset sig større og større for danske virksomheder, og mange særligt store danske virksomheder har gennem opkøb af amerikanske virksomheder givet sig selv en større tilstedeværelse i USA. Dette gælder bl.a. inden for det grønne område.


Danske investeringer i USA er steget mere end fra resten af verden

En amerikansk opgørelse over udenlandske investeringer i USA viser, at danske virksomheder fra 2016 til 2021 har øget deres beholdning af investeringer i USA næsten dobbelt så meget som resten af Europa.

De amerikanske tal viser, at Danmark har øget investeringerne med over 80 procent, mens de europæiske investeringer i USA er steget med 40 procent.

Kilde: Bureau of Economic Analysis

Danske virksomheder har fået vækket en interesse for det amerikanske marked. De danske investeringer kommer dog fra et lidt lavere udgangspunkt. Sammenlignes de enkelte landes investeringer i USA med størrelsen på deres BNP, så ligger de danske investeringer i USA på et lidt lavere niveau end eksempelvis Sverige og Tyskland, men højere end Norge. Canada, Irland, Nederlandene og Schweiz er blandt de lande, der har meget store investeringer i USA. Potentialet for danske investeringer i USA er med andre ord langt fra udtømt.


Øget dansk fokus på USA i de kommende år

Danske virksomheder vil øge deres tilstedeværelse i Nordamerika yderligere i de kommende år. I efteråret 2022 svarede virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel klart, at de vil øge deres økonomiske engagement (underleverandører, datterselskaber og investeringer) i USA.

USA og Nordamerika er klart den region, hvor der er den største overvægt af virksomheder som forventer, at øge deres økonomiske engagement i de kommende år.

Anm.: Figuren viser kun svar fra virksomheder, der i forvejen har et økonomisk engagement i de pågældende markeder (380 besvarelser). Når tallene ikke summer til 100 pct. skyldes det, at en stor andel vil have et uændret engagement (ikke vist).

Kilde: DI's Virksomhedspanel, september 2022

Krigen i Ukraine og de vestlige sanktioner mod Rusland har sammen med især kinesiske forsyningsproblemer, coronanedlukninger og politiske spændinger omkring Taiwan - fået mange virksomheder til at gentænke deres engagement i Østeuropa og Kina. Virksomhederne vil i den kommende tid fokusere på at øge deres globale engagement i især Nordamerika, Vesteuropa og Asien uden om Kina.

Det er ikke kun på investeringsfronten, at der er en stor interesse for det amerikanske marked. USA overtog i 2020 rollen som Danmarks største eksportmarked og har siden udbygget føringen i forhold til tyskerne. En del af den øgede eksport til USA skyldes stigende dollarkurs og høje fragtrater, men der har også været en generel øget interesse for USA.


 

Fodnoter

  1. De direkte investeringer er i denne analyse opgjort ved beholdningen af direkte investeringer, ekskl. gennemløbsinvesteringer. Beholdningerne afspejler den samlede værdi af de direkte investeringer på et givent tidspunkt. For 2022 er de direkte investeringer fremskrevet med strømstatistikken, som afspejler værdien af de direkte investeringer der blev foretaget i 2022.

Relateret indhold