Analyser

Mangel på arbejdskraft risikerer at bremse væksten det kommende år

Trods høj inflation og store rentestigninger har dansk økonomi haft uafbrudt vækst i det seneste år, men knap halvdelen af virksomhederne i en ny undersøgelse angiver, at manglen på medarbejdere risikerer at bremse vækstmulighederne i det kommende år. Derudover er usikkerhed fortsat en stor barriere for mange virksomheder.

Dansk økonomi har indtil videre klaret sig stærkt igennem en periode, hvor der ellers har været rigeligt med modvind i form af høj inflation og stigende renter i både Danmark men også i verdenen omkring os. På trods af den kraftige modvind har dansk økonomi været i vækst, og beskæftigelsen er steget. Det afspejler sig også i svarene fra DI’s Virksomhedspanel, hvor 45 pct. af virksomhederne ser utilstrækkelig adgang til kvalificerede medarbejdere, som den største vækstbarriere det næste år.

Anm.: Mulighed for flere svar. "Ingen barrierer" og "Ved ikke" er eksklusive svarmuligheder. Alle svar er beskæftigelsesvægtede.

Kilde: DI's Virksomhedspanel - undersøgelsen er afsluttet den 9. juni

Dernæst kommer usikkerhed som den andenstørste vækstbarriere, hvilket 38 pct. af virksomhederne angiver (se DI’s analyse om de største globale usikkerhedsfaktorer: 6.500 virksomheder har talt: Inflation, geopolitik og pengepolitik er de største usikkerheder i år - DI (danskindustri.dk)). En høj grad af usikkerhed kan være en udfordring både for den enkelte virksomhed samt for hele dansk økonomi, da det kan hæmme virksomhedernes investeringslyst. Det kan eksempelvis komme til udtryk ved, at virksomheder udskyder planer om at øge produktionskapaciteten med nye investeringer i bygninger og maskiner.

Selvom mangel på arbejdskraft er den største vækstbarriere i det kommende år, har det været en aftagende produktionsbegrænsning i det seneste år. Derimod har stigende inflation og de dertilhørende rentestigninger lagt en dæmper på efterspørgslen efter virksomhedernes produkter og services. Når produkt- eller serviceefterspørgslen falder, vil der være mindre behov for arbejdskraft, og derved er udviklingen i de to produktionsbegrænsninger oftest et spejlbillede af hinanden.

Inflationen er faldet markant de seneste måneder, og derfor ser vi også en stabilisering i virksomhedernes produktionsbegrænsninger, hvor manglen på efterspørgsel er stoppet med at stige, og manglen på arbejdskraft er stoppet med at falde og er nu stabiliseret på et forholdsvist højt niveau. Knap hver tredje virksomhed mangler arbejdskraft, hvilket er et godt stykke over niveauet de seneste 10 år.

Anm.: Seneste observation er april 2023, og der er tre måneder mellem hver observation. Figuren repræsenterer brancherne råstofindvinding, industri, service og bygge og anlæg. Brancherne er vægtet sammen med beskæftigelsen for første kvartal 2023. Der findes data for alle brancherne tilbage til midten af 2011, men grundet databrud starter tidsserien først i april 2013.

Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Relateret indhold