Analyser

Deltid er meget udbredt i kommuner og regioner

Trods mangel på medarbejdere er deltid meget udbredt i den offentlige sektor. Der er dog store forskelle mellem de enkelte kommuner og regioner. Med DI’s forslag vil der kunne realiseres et ekstra arbejdsudbud på 6.400 fuldtidspersoner, hvis arbejdstiden i de kommuner og regioner, der har færrest på deltid, kunne blive standarden for alle kommuner og regioner.

I denne analyse er der fokus på fem af de hyppigste arbejdsfunktioner i den offentlige sektor. Det drejer sig om lærere, pædagoger, SOSU’ere, sygeplejersker og almindeligt kontoransatte.

Kilde: DI og Danmarks Statistik

Først gennemgås de overordnede tal for andelen på deltid og gennemsnitlig arbejdstid på landsplan. Herunder vil det også blive beskrevet, hvilket ekstra arbejdsudbud, der kan opnås med de målsætninger, som indeholdes i DI’s forslag. Herefter vil tallene for de enkelte kommuner og regioner vises med et underafsnit for hver af de faggrupper, der indgår i analysen.

Som det fremgår af figuren på første side er der stor forskel på andelen på deltid mellem de forskellige faggrupper. Blandt lærerne i grundskolen er det med 22 pct. en relativt lille andel, der arbejder på deltid, mens det for de kommunalt ansatte SOSU’ere er hele 71 pct. I denne analyse er det løntimer, som der udbetales løn for, der danner grundlag for vurderingen af deltid. I praksis kan der derfor godt være nogle, som formelt er på deltid, men som pga. ekstra vagter alligevel kommer op på mindst 37 timer og derfor ikke regnes som deltidsansat.

Kilde: DI og Danmarks Statistik

For hver faggruppe har DI sat et mål om at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal øges frem mod 2030. For de kommunalt ansatte er målene sat, så faggruppen i gennemsnit skal komme op på samme niveau som den kommune, der i dag har den tiende højeste gennemsnitlige arbejdstid for faggruppen. For de to grupper af regionalt ansatte er målet, at gennemsnittet skal op niveauet for den region, der har den højeste gennemsnitlige arbejdstid i dag.

Målene vil indebære, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid skal øges med mellem 0,5 timer (lærere) og 1,7 timer (almindeligt kontorarbejde). For den store gruppe af kommunalt ansatte SOSU’ere skal arbejdstiden løftes med 1 time ugentligt.

Samlet set vil det indebære et øget arbejdsudbud på 6.400 fuldtidspersoner i 2030, hvis målene indfries. Det er de kommunalt ansatte SOSU’ere, der bidrager mest med 2.500 fuldtidspersoner.

Kilde: DI og Danmarks Statistik

Lærere – kommuner

Blandt de godt 45.000 lærere i grundskolen var den gennem-snitlige ugentlige arbejdstid i hele landet 34,7 timer. Tallet var lavest i Samsø Kommune med 32,0 timer og højest i Fanø med 36,5 timer. Ser man bort fra de små ø-kommuner var arbejds-tiden højest i Tårnby med 35,9 timer og lavest i Stevns med 33,8 timer. Mariagerfjord er her kommunen, som havde den tiende højeste gennemsnitlige ugentlig arbejdstid med 35,2 ti-mer. Det er derfor arbejdstid i Mariagerfjord, der er sat som målet for 2030, hvad angår lærernes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

I tabellen er også vist andelen på deltid. Generelt er der en sammenhæng, så kommuner med høj arbejdstid også har en lav andel på deltid og omvendt. Det er dog ikke entydigt. F.eks. har Lolland en lav andel på deltid (17 pct.) og samtidig en lav arbejdstid 33,8 timer. Resultatet skyldes, at de deltidsansatte lærere i Lolland har en meget lav ugentlig arbejdstid.

 

 
  Timer Andel deltid Alle med arbejdsfunktion
Alle kommuner 34,7 22% 44.742
Fanø 36,5 15% 34
Tårnby 35,9 14% 373
Læsø 35,6 0% 15
Slagelse 35,6 13% 544
Ishøj 35,5 15% 205
Faaborg-Midtfyn 35,4 16% 400
Rødovre 35,4 14% 333
Høje-Taastrup 35,4 18% 443
Herlev 35,4 21% 247
Mariagerfjord 35,2 20% 355
Fredensborg 35,2 19% 312
Morsø 35,2 19% 136
Albertslund 35,1 13% 239
Ringsted 35,1 16% 264
Odsherred 35,1 18% 211
Ballerup 35,1 19% 421
Glostrup 35,1 18% 222
Brønderslev 35,1 19% 371
Hedensted 35,1 23% 439
Dragør 35,1 19% 140
Frederikssund 35,1 19% 338
Lyngby-Taarbæk 35,1 24% 489
Næstved 35,1 18% 641
Hvidovre 35,0 21% 513
Kalundborg 35,0 17% 296
Kerteminde 35,0 23% 215
Esbjerg 35,0 22% 984
Skive 35,0 23% 411
Viborg 35,0 22% 923
Aalborg 35,0 20% 1.804
Fredericia 34,9 19% 384
Vejen 34,9 23% 368
Hørsholm 34,9 20% 214
Silkeborg 34,9 23% 952
Brøndby 34,9 20% 326
Gladsaxe 34,9 19% 592
Rebild 34,9 25% 303
Sorø 34,9 21% 212
Nordfyns 34,9 23% 242
Horsens 34,9 22% 758
Frederikshavn 34,9 20% 463
Greve 34,8 21% 378
Sønderborg 34,8 20% 550
Billund 34,8 26% 239
Frederiksberg 34,8 21% 611
Odense 34,8 21% 1.477
Rudersdal 34,7 22% 460
Vordingborg 34,7 15% 282
Ikast-Brande 34,7 29% 411
Ringkøbing-Skjern 34,7 29% 421
København 34,7 20% 3.305
Haderslev 34,7 24% 472
Vejle 34,7 24% 1.006
Guldborgsund 34,7 18% 394
Kolding 34,7 24% 718
Egedal 34,6 25% 446
Assens 34,6 22% 308
Roskilde 34,6 22% 719
Solrød 34,6 25% 229
Skanderborg 34,6 28% 606
Gentofte 34,6 25% 612
Helsingør 34,6 22% 480
Svendborg 34,6 24% 493
Allerød 34,5 23% 280
Favrskov 34,5 27% 553
Holbæk 34,5 24% 498
Jammerbugt 34,5 25% 373
Aabenraa 34,5 23% 403
Struer 34,5 24% 174
Nyborg 34,5 18% 217
Hjørring 34,4 23% 472
Lejre 34,4 28% 250
Randers 34,4 23% 744
Vesthimmerlands 34,3 25% 306
Aarhus 34,3 27% 2.280
Gribskov 34,3 24% 238
Tønder 34,3 22% 238
Lemvig 34,2 28% 172
Hillerød 34,2 25% 427
Middelfart 34,2 24% 299
Furesø 34,2 27% 432
Vallensbæk 34,2 25% 158
Faxe 34,1 26% 277
Varde 34,1 25% 401
Norddjurs 34,1 25% 223
Bornholm 34,0 28% 225
Køge 34,0 25% 463
Holstebro 33,9 29% 444
Halsnæs 33,9 24% 219
Herning 33,9 25% 815
Odder 33,9 32% 178
Thisted 33,9 32% 399
Syddjurs 33,8 28% 350
Lolland 33,8 17% 202
Stevns 33,8 32% 146
Langeland 32,6 30% 67
Ærø 32,3 31% 45
Samsø 32,0 48% 23
Kilde: DI og Danmarks Statistik    

Pædagoger – kommuner

Blandt de godt 49.000 pædagoger i kommunerne var den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i hele landet 33,4 timer. Tallet var højest i Morsø med 35,0 timer og lavest i Herning med 30,8 timer, hvis man ser bort fra de tre små ø-kommuner Ærø, Fanø Læsø. Faxe er her kommunen, som havde den tiende højeste gennemsnitlige ugentlig arbejdstid med 34,4 timer. Det er derfor arbejdstid i Faxe, der er sat som målet for 2030, hvad angår pædagogernes gennemsnitlige ugentlige arbejdstid.

Når det gælder pædagogerne, er der markante forskelle på arbejdstiden i landets to største kommuner København og Aarhus. De 5.200 pædagoger i København har den niende højeste gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med 34,4 timer, mens de 3.700 pædagoger i Aarhus ligger i den anden ende med 32,3 timer – altså mere end to timer lavere om ugen end i København.

 

  Timer Andel deltid Alle med arbejdsfunktion
Alle kommuner 33,4 57% 48.844
Morsø 35,0 34% 105
Ishøj 34,7 38% 234
Samsø 34,7 64% 14
Vordingborg 34,7 32% 342
Glostrup 34,6 35% 237
Herlev 34,6 56% 278
Hvidovre 34,6 46% 627
Frederiksberg 34,5 52% 939
København 34,4 52% 5.185
Faxe 34,4 42% 244
Nyborg 34,4 38% 218
Brøndby 34,3 41% 387
Lolland 34,3 27% 285
Gladsaxe 34,3 43% 752
Sorø 34,2 42% 245
Næstved 34,2 46% 642
Aalborg 34,2 38% 2.013
Albertslund 34,2 48% 315
Ballerup 34,1 46% 616
Norddjurs 34,1 50% 212
Guldborgsund 34,0 40% 508
Nordfyns 34,0 48% 183
Rødovre 33,9 55% 484
Høje-Taastrup 33,8 55% 504
Fredericia 33,8 59% 451
Vallensbæk 33,7 51% 178
Odense 33,7 60% 1.637
Kalundborg 33,7 53% 372
Brønderslev 33,6 56% 270
Egedal 33,6 57% 446
Roskilde 33,6 60% 853
Rudersdal 33,6 57% 477
Langeland 33,5 31% 59
Helsingør 33,5 59% 530
Solrød 33,5 56% 215
Hjørring 33,5 49% 445
Greve 33,5 55% 388
Esbjerg 33,5 59% 1.068
Odder 33,5 58% 126
Gentofte 33,5 51% 739
Allerød 33,5 61% 264
Tårnby 33,4 58% 414
Svendborg 33,4 61% 440
Gribskov 33,4 53% 243
Faaborg-Midtfyn 33,3 49% 301
Slagelse 33,3 64% 899
Assens 33,3 51% 243
Dragør 33,3 64% 122
Holbæk 33,3 54% 612
Rebild 33,3 45% 287
Fredensborg 33,2 57% 361
Køge 33,2 54% 538
Middelfart 33,2 61% 260
Randers 33,2 65% 920
Furesø 33,2 69% 434
Ringsted 33,2 57% 278
Horsens 33,2 59% 752
Halsnæs 33,1 56% 271
Stevns 33,1 57% 117
Vejle 33,1 68% 920
Skanderborg 33,1 60% 592
Hillerød 33,1 62% 479
Odsherred 33,1 54% 217
Haderslev 33,1 62% 373
Hedensted 33,1 64% 298
Vesthimmerlands 33,0 55% 288
Jammerbugt 33,0 55% 281
Favrskov 33,0 65% 398
Mariagerfjord 32,9 60% 284
Lejre 32,9 64% 192
Viborg 32,9 61% 869
Lyngby-Taarbæk 32,9 68% 551
Sønderborg 32,9 65% 542
Syddjurs 32,9 54% 322
Struer 32,8 59% 146
Kerteminde 32,7 59% 147
Kolding 32,7 65% 792
Hørsholm 32,6 71% 139
Frederikssund 32,6 59% 365
Skive 32,6 61% 262
Bornholm 32,5 60% 230
Billund 32,4 68% 198
Silkeborg 32,4 77% 800
Aarhus 32,3 70% 3.738
Varde 32,3 63% 368
Aabenraa 32,3 65% 452
Vejen 32,2 71% 279
Thisted 32,1 67% 247
Ikast-Brande 32,1 73% 298
Holstebro 32,0 76% 437
Tønder 31,8 72% 260
Ringkøbing-Skjern 31,8 68% 358
Frederikshavn 31,8 71% 347
Lemvig 31,1 77% 135
Herning 30,8 79% 611
Læsø 30,1 100% 6
Fanø 30,0 86% 21
Ærø 29,3 100% 19
Kilde: DI og Danmarks Statistik    

 

Almindeligt kontorarbejde – kommuner

Blandt de 18.500 ansatte i kommunerne med almindeligt kontorarbejde var den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i hele landet 32,4 timer. Tallet var højest i Tårnby med 35,2 timer og lavest i Allerød med blot 19,6 timer. Haderslev ligger næstlavest med 23,6 timer. Vordingborg er her kommunen, som havde den tiende højeste gennemsnitlige ugentlig arbejdstid med 34,1 timer. Det er derfor arbejdstid i Vordingborg, der er sat som målet for 2030, hvad angår den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de kommunalt ansatte med almindeligt kontorarbejde.

Gennemsnitlig ugentlig arbjedstid og andel på deltid - almindeligt kontorarbejde, november 2021

 

  Timer Andel deltid Alle med arbejdsfunktion
Alle kommuner 32,4 38% 18.439
Tårnby 35,2 26% 156
Lyngby-Taarbæk 35,1 26% 202
Ishøj 35,0 30% 119
Glostrup 35,0 19% 95
Frederiksberg 34,6 27% 340
Hillerød 34,4 39% 203
Brøndby 34,1 29% 173
Albertslund 34,1 32% 149
Vesthimmerlands 34,1 29% 134
Vordingborg 34,1 26% 252
Bornholm 34,0 30% 263
Stevns 34,0 26% 101
Morsø 33,9 36% 107
Norddjurs 33,9 31% 167
Rødovre 33,7 30% 193
Hvidovre 33,7 35% 245
Roskilde 33,7 35% 375
Svendborg 33,7 30% 290
Nordfyns 33,7 32% 103
Holbæk 33,7 31% 297
Herlev 33,6 27% 113
Dragør 33,6 43% 54
Ringsted 33,6 34% 178
Vallensbæk 33,6 30% 77
Samsø 33,6 30% 23
Rudersdal 33,5 40% 199
Tønder 33,5 36% 191
Gentofte 33,4 35% 274
Helsingør 33,4 41% 272
Lolland 33,4 28% 227
Lejre 33,2 37% 97
Kerteminde 33,2 31% 114
Rebild 33,2 40% 104
Guldborgsund 33,2 29% 345
Kalundborg 33,1 28% 227
Vejle 33,1 36% 543
Brønderslev 33,0 26% 133
Greve 33,0 36% 146
Varde 33,0 41% 178
Fredensborg 32,9 40% 131
Sorø 32,9 32% 130
Sønderborg 32,9 35% 388
Køge 32,8 37% 260
Lemvig 32,8 48% 100
Holstebro 32,8 36% 225
Solrød 32,7 34% 87
Vejen 32,7 37% 193
Odsherred 32,7 35% 169
København 32,7 33% 1.258
Thisted 32,7 36% 174
Mariagerfjord 32,6 38% 195
Frederikshavn 32,5 35% 306
Favrskov 32,5 46% 167
Næstved 32,4 38% 406
Middelfart 32,4 43% 140
Fredericia 32,4 34% 239
Syddjurs 32,2 38% 145
Horsens 32,1 38% 410
Aabenraa 32,1 44% 218
Struer 32,1 33% 90
Gribskov 32,1 37% 109
Hedensted 32,0 43% 170
Halsnæs 32,0 34% 163
Aarhus 31,9 39% 811
Billund 31,8 48% 108
Assens 31,7 44% 171
Slagelse 31,5 44% 128
Skive 31,4 47% 126
Gladsaxe 31,3 43% 115
Læsø 31,3 44% 16
Herning 31,3 47% 288
Esbjerg 31,2 53% 235
Furesø 31,2 53% 150
Ringkøbing-Skjern 31,2 51% 242
Odder 31,0 47% 77
Ærø 31,0 53% 58
Aalborg 30,8 43% 399
Skanderborg 30,8 46% 216
Langeland 30,7 39% 74
Odense 30,6 44% 384
Jammerbugt 30,6 44% 169
Hørsholm 30,4 47% 32
Viborg 30,3 54% 140
Egedal 30,3 45% 42
Fanø 30,0 50% 14
Frederikssund 29,7 52% 69
Høje-Taastrup 29,5 50% 50
Kolding 29,5 54% 149
Hjørring 28,5 51% 113
Faaborg-Midtfyn 28,5 57% 77
Nyborg 27,9 58% 50
Silkeborg 27,8 54% 167
Randers 27,3 55% 162
Faxe 27,2 53% 40
Ballerup 27,0 63% 27
Ikast-Brande 27,0 65% 74
Haderslev 23,6 63% 112
Allerød 19,6 82% 22
Kilde: DI og Danmarks Statistik    

SOSU – kommuner

Blandt de næsten 89.000 SOSU’ere i kommunerne var den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i hele landet 31,7 timer. Tallet var højest i Aalborg med 34,4 timer og lavest i Herning med 30,2 timer, når des bort fra de små ø-kommuner Ærø og Fanø. Helsingør er her kommunen, som havde den tiende højeste gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med 32,7 timer. Det er derfor arbejdstid i Helsingør, der er sat som målet for 2030, hvad angår den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de kommunalt ansatte SOSU’ere.

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid og andel på deltid for SOSU'er, november 2021

  Timer Andel deltid Alle med arbejdsfunktion
Alle kommuner 31,7 71% 88.773
Aalborg 34,4 54% 3.332
Vallensbæk 33,3 66% 206
Rebild 33,2 68% 506
Mariagerfjord 33,2 64% 829
Dragør 33,1 65% 200
Ishøj 33,0 66% 307
Høje-Taastrup 32,8 59% 640
Tårnby 32,8 69% 565
Brønderslev 32,8 64% 675
Helsingør 32,7 61% 777
Billund 32,6 67% 461
Rødovre 32,6 58% 544
Favrskov 32,6 68% 744
Lolland 32,5 71% 916
Gladsaxe 32,5 69% 965
Skanderborg 32,5 67% 1.087
Herlev 32,3 74% 432
Ikast-Brande 32,3 68% 627
Albertslund 32,3 70% 365
Brøndby 32,3 68% 493
Greve 32,3 66% 621
Halsnæs 32,3 70% 491
Vejen 32,3 74% 851
Odense 32,3 70% 2.607
Hvidovre 32,3 66% 714
Vejle 32,2 72% 1.684
Kolding 32,2 72% 1.408
Ringsted 32,2 73% 546
Randers 32,2 76% 1.873
Næstved 32,1 63% 1.567
Holstebro 32,0 73% 957
Solrød 32,0 70% 305
Odder 32,0 70% 357
Nyborg 32,0 70% 642
Syddjurs 32,0 72% 672
Vesthimmerlands 31,9 75% 742
Egedal 31,9 68% 529
Norddjurs 31,9 72% 894
Middelfart 31,9 73% 692
Faxe 31,9 70% 676
Varde 31,8 75% 986
Skive 31,8 74% 1.030
Hjørring 31,8 73% 1.237
København 31,8 64% 5.463
Roskilde 31,8 73% 1.266
Samsø 31,8 57% 94
Frederikssund 31,8 73% 734
Jammerbugt 31,8 69% 772
Glostrup 31,7 69% 367
Aabenraa 31,7 74% 1.086
Odsherred 31,7 66% 622
Nordfyns 31,6 73% 570
Gribskov 31,6 63% 397
Kalundborg 31,6 74% 875
Ballerup 31,6 74% 764
Holbæk 31,6 72% 915
Guldborgsund 31,5 70% 1.264
Haderslev 31,5 76% 993
Faaborg-Midtfyn 31,5 76% 922
Vordingborg 31,5 69% 870
Stevns 31,4 74% 368
Silkeborg 31,4 72% 1.507
Viborg 31,4 71% 1.485
Slagelse 31,4 77% 1.543
Fredericia 31,4 75% 920
Læsø 31,4 69% 45
Sorø 31,4 72% 587
Gentofte 31,3 69% 939
Svendborg 31,3 79% 1.252
Thisted 31,3 77% 953
Køge 31,3 76% 990
Sønderborg 31,2 77% 1.333
Frederiksberg 31,2 68% 913
Kerteminde 31,2 80% 519
Allerød 31,1 77% 363
Rudersdal 31,1 74% 827
Hørsholm 31,1 75% 379
Frederikshavn 31,1 78% 1.333
Morsø 31,0 82% 490
Hillerød 31,0 76% 735
Furesø 31,0 76% 480
Hedensted 31,0 76% 659
Horsens 31,0 72% 1.270
Esbjerg 30,9 79% 2.194
Fredensborg 30,8 73% 548
Aarhus 30,8 69% 3.975
Lyngby-Taarbæk 30,7 82% 716
Lemvig 30,7 83% 358
Lejre 30,7 76% 435
Assens 30,6 79% 775
Struer 30,6 84% 341
Langeland 30,6 83% 442
Bornholm 30,4 79% 1.006
Ringkøbing-Skjern 30,2 77% 994
Tønder 30,2 86% 810
Herning 30,2 80% 1.293
Ærø 29,6 83% 193
Fanø 28,3 88% 77
Kilde: DI og Danmarks Statistik    

 

Sygeplejersker – regioner

Blandt de 38.000 sygeplejersker i regionerne var den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i hele landet 33,7 timer. Tallet var højest i Region Nordjylland med 34,6 timer og lavest i Region Sjælland med 32,9 timer. Det er derfor arbejdstid i Region Nordjylland, der er sat som målet for 2030, hvad angår den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de regionalt ansatte sygeplejersker.

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid og andel på deltid for sygeplejersker, november 2021

  Timer Andel deltid Alle med arbejdsfunktion
Alle regioner 33,7 50% 38.214
Nordjylland 34,6 41% 3.967
Hovedstaden 33,9 50% 11.871
Midtjylland 33,7 48% 9.442
Syddanmark 33,5 54% 8.414
Sjælland 32,9 56% 4.520
Kilde: DI og Danmarks Statistik    

SOSU’ere – regioner

Blandt de 10.500 SOSU’ere i regionerne var den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i hele landet 33,4 timer. Tallet var højest i Region Nordjylland med 34,1 timer og lavest i Region Sjælland med 32,6 timer. Det er derfor arbejdstid i Region Nordjylland, der er sat som målet for 2030, hvad angår den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de regionalt ansatte SOSU’ere.

Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid og andel på deltid for SOSU'er (regioner), november 2021

  Timer Andel deltid Alle med arbejdsfunktion
Alle regioner 33,4 49% 10.473
Nordjylland 34,1 41% 1.067
Hovedstaden 33,7 50% 2.758
Syddanmark 33,5 50% 2.324
Midtjylland 33,3 46% 2.298
Sjælland 32,6 54% 2.026
Kilde: DI og Danmarks Statistik    

 

 

Metode

Analysen er lavet på baggrund af dataudtræk fra forskerdata i Danmarks Statistik.

Udgangspunktet for analysen er den registerbaserede arbejds-styrkestatistik for november 2021, hvor der er afgrænset til de personer, som var lønmodtagere i deres primære socioøkono-miske status.

For at få antallet af løntimer i november 2021 laves en afgræns-ning af beskæftigede lønmodtagere (BFL) i november 2021, hvor der for alle personer kun indgår det lønmodtagerjob, som personen havde i flest dage i måneden. Det er efterfølgende koblet med den afgrænsede version af RAS 2021.

Der kobles også med registeret UDDA 202109 for at få oplys-ninger om personens højeste fuldførte uddannelse og eventuelt igangværende uddannelse.

Kun personer med et timetal højere end 0 i november 2021 indgår, og samtidig frasorteres personer, der var under uddan-nelse 1. oktober, og det stilles også som krav, at alle har afslut-tet minimum en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Typerne af offentlige stillinger er bestemt ud fra stillingskoden fra RAS 2021 (DISCO_KODE). De fem grupper af stillinger er defineret på følgende måde:

Lærere omfatter jobfunktionsgruppen 2341 (undervisning på grundskoleniveau inkl. 10. klasse)

Pædagoger omfatter jobfunktionsgruppen 2343 (pædagogisk arbejde)

Almindeligt kontorarbejde omfatter jobfunktionsgruppen 41 (Almindeligt kontor- og sekretærarbejde)

SOSU’ere omfatter jobfunktionsgruppen 53 (omsorgsarbejde)

Sygeplejersker omfatter jobfunktionsgruppen 222 (sygeplejer-ske- og jordemoderarbejde)

Fra RAS 2021 findes oplysninger om arbejdsstedets kommune og arbejdsstedets sektor. Det er ud fra disse variabler, at det bestemmes, om jobbet er kommunalt eller regionalt og i hvilken kommune eller region, jobbet er.

Relateret indhold