E-læring

Introduktion til ESG

Skab fælles ESG-forståelse i hele virksomheden. DI’s digitale ESG-intro kursus giver klarhed om begreberne.

I 2024 omfattes flere virksomheder af EU-krav om rapportering af klimaindsatser, social bæredygtighed og virksomhedsledelse. Alene i Danmark vil anslået 7000 virksomheder være direkte omfattet, mens mindre virksomheder vil blive indirekte omfattet som en del af deres værdikæder.

Det betyder et stigende behov i både større og mindre virksomheder for at kompetenceudvikle medarbejdere og samarbejdspartnere for at implementere bæredygtighedsinitiativer, skabe en fælles forståelse og sprog om forretningsmuligheder og rapporteringskravenes betydning for de ansattes funktion og hverdag.

Kurset ”Introduction to ESG” leveres på engelsk og tager anslået 30-40 min. at gennemføre. Banebrydende AI-faciliteret e-lærings software muliggør en eksaminerede funktionalitet, hvor brugeren testes på forståelse af de behandlede nøglebegreber. Dermed kan man som virksomhed sikre sig, at de deltagende ansatte opnår en fælles grundforståelse for ESG, og kursusdeltagere modtager efterfølgende et diplom fra DI for fuldførelse.

Modulet kan ligeledes genbesøges efter behov som del af den 1-årige licens der følger med, og kan suppleres med DI’s øvrige ESG-relaterede kurser alt efter funktion og interesse.

Kursets opbygning

Dette kursus giver virksomhedens ansatte en introduktion til fundamentale ESG- problemstillinger som fundament for bæredygtighedsinitiativer.

Primære læringsmål:

  • Forstå sammenhængen mellom bæredygtighed og behov for ændringer i virksomhedens strategi og drift
  • Introduktion til begrebet «ESG», og hvad E, S og G omfatter
  • Forstå relevansen af hele virksomhedens værdikæde for bæredygtighedsinitiativer
  • Introduktion til ESG-relaterede risici og muligheder, og hvordan virksomheder kan prioritere disse
  • Reflektér over hvilke hverdagskonsekvenser bæredygtighedsinitiativer kan have for forskellige funktioner i virksomheden

Målgruppe

Alle medarbejdere i egen virksomhed eller hos samarbejdspartnere, der har brug for en grundlæggende forståelse af bæredygtighed/ESG-problemstillinger og relevans for virksomheden.

Med kurset kan I…

  • Skabe fælles basisforståelse af ESG på flere niveauer i virksomheden
  • Fremme forståelse for bæredygtighedsinitiativer og ESG-handlingsplaner
Glen Mikkelsen

Glen Mikkelsen

General Manager, China