Kursus

HR som strategisk partner (masterclass)

HR har aldrig været vigtigere og HR’s bidrag til den strategiske proces aldrig mere nødvendig. På kurset ”HR som strategisk partner” sætter vi fokus på, hvordan HR kan styrke sin strategiske rolle i organisationen og gennem sin særlige HR-optik sætte fokus på væsentlige strategiske udfordringer og muligheder for virksomheden.

Foto: Getty Images

Som ansvarlig for HR-funktionen har du dybdegående viden om din virksomhed. Du kender virksomheden, virksomhedens omgivelser, kunderne og øvrige stakeholders i virksomheden. Det er et værdifuldt grundlag for strategiske beslutninger, og med dig som strategisk partner kan du med afsæt i din stærke HR-faglighed tilbyde nye og anderledes perspektiver til de strategiske drøftelser, således at vigtig HR-viden fra starten er en del af strategien.

På denne Masterclass går vi i dybden med, hvordan du som ansvarlig for HR-funktionen kan understøtte forretningen og skabe bæredygtig værdi for virksomheden. Vi giver dig viden om, hvilke dynamikker, der kan være i ledergruppen, og hvordan du kan håndtere dem for at hjælpe virksomheden med at vinde. Vi undersøger, hvordan kultur kan påvirkes og diskuteres i ledergruppen og giver dig redskaber til at hjælpe til realistiske og strategiske mål, hvor HR’s bidrag er integreret.

Masterclassens opbygning

På den første dag sætter vi fokus på det holistiske strategisyn: Forstå og bruge alle facetter af strategien

Vi arbejder med følgende:

  • Strategiens 6 P’er og analyserer din virksomheds strategi
  • Strategi under forandring: hvordan påvirker nuværende trends din strategi i morgen – vi tegner et dynamisk billede og beskriver HR’s bidrag til rejsen
  • Afkod forretningsmodeller: Hvordan forstår vi virksomhedens forretningsmodel og hvordan bidrager HR til dette – i dag og i morgen?
  • Forstå dine interne kunder: Hvordan adresserer HR forskellige interne kunder?
  • Udvikling kræver forskellige medarbejdere: Hvordan sikrer HR, at de strategisk nødvendige og meget forskellige medarbejdere trives i virksomheden?

På anden dagen er overskriften: Fra Strategi til Organisatorisk Implementering

Med afsæt i deltagernes egen virkelighed, og Strategic Workforce Planning tilgangen, arbejdes der med koblingen mellem forretningens og HR's strategi og understøttelse af den overordnede strategi.

Vi gør strategien konkret, og mens nogle af deltagerne kommer hjem med konkrete implementeringsplaner for strategien, kommer alle hjem med en meget brugbar model for det videre arbejde i egen organisation.

Vi ser tillige på hvor HR bedst styrker arbejdet med den overordnede forretningsstrategi.

Denne Masterclass er målrettet HR-ledere, der spiller eller skal spille en større strategisk rolle.

Underviser

Thomas Ritter’s main research interest is in firms’ commercial competence, i.e. the way firms earn profits. This overall interest can be divided into studies on customer insight and market segmentation, customer value creation and value modelling, customer relationship management, and market strategy development. Projects are either on the operational, execution level (how are things done) or on the executive level (how to lead the market-oriented and customer-centric firm). Thomas’ work has been widely published in journals including International Journal of Research in Marketing, Journal of Business Research, Industrial Marketing Management and Journal of Business and Industrial Marketing.

Thomas Ritter

Professor

Underviser

19 years of proven experience within organizational change & transformation management and capability building, covering: 10 years work experience as internal HR/OD practice leader in large multinational companies 9 years work experience as external organizational change & development consultant at various consulting firms. Certified Strategic Workforce Planner and Human Capital Strategist Danish national who has worked and studied 13 years abroad in the US (12 years) and in the Netherlands (1 year).

Marcel Husson

Principal & Owner

Gitte Frederiksen

Gitte Frederiksen

Koordinator

Gitte har styr på alt det praktiske vedrørende kurset. Hvis du har spørgsmål til kurset kan du ringe eller skrive en mail til hende.

  • Direkte +45 3377 3701
  • Mobil +45 2085 0809
  • Send e-mail